Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

Adresa:
Ul. Slobode bb
Bijelo Polje
84000
C R N A G O R A

Telefon: +382 (0) 50 432 921