• Štampa


ZAHTJEVI - GODINA 2018


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Grab-3456 09. oktobar 2017. god. 06/6-3525
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/7 12. oktobar 2017. god. 06/6-3619
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/8 12. oktobar 2017. god. 06/6-3618
DOO "PUT GROSS" Nedakusi-133 28. decembar 2017. god. 06/4-4763
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-915, 917/1, 917/2, 918/1, 918/2, 918/3, 918/5, 918/6, 919 i Majstorovina- 353/1, 360/1, 360/2, 361, 362, 1093/1 09. oktobar 2017. god. 07/1-3523
DOO "MIKRO-MONT" Ravna Rijeka-63 12. oktobar 2017. god. 06/6-3631
Omerović Zihno Potkrajci-901 13. oktobar 2017. god. 06/6-3665
Veličković Vasko Njegnjevo-967/1 22. decembar 2017. god. 06/5-4599
DOO "S Gradnja Komerc" Bijelo Polje-1809/2, 1809/4, 1809/5 i dio kp 1809/1 04. januar 2018. god. 06/6-10
Konatar Dragoslava Unevina-321 10. januar 2018. god. 06/5-47
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1524 29. januar 2018. god. 06/6-293
DOO "Veritas" Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2 13. oktobar 2017. god. 06/6-3663
DOO "ELKOS" Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8 11. avgust 2017. god. 06/6-2870


ZAHTJEVI - GODINA 2017


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 08. decembar 2017. god. 06/6-4260
DOO "AGROKOOPERATIVA" Zaton-1176 11. oktobar 2017. god. 06/6-3585
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1619 27. decembar 2017. god. 06/2-4758
DOO "PUT-GROSS" Bijelo Polje-1599 20. novembar 2017. god. 06/5-4051
Karišik Stanomirka Bijelo Polje-1487/1 27. septembar 2017. god. 06/5-3382
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1449/1, 1453/4, 1453/3, 1453/19 i 1453/2 22. septembar 2017. god. 06/1-3322
Bulatović Slavica Bijelo Polje-363 06. septembar 2017. god. 06/2-3165
Begović Iso Rasovo-544/6 i 552/2 13. oktobar 2017. god. 06/6-3652
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 26. decembar 2017. god. 06/6-4722
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-4428 26. decembar 2017. god. 06/6-4721
DOO "Merkator Internacional" Nedakusi-90/13 01. decembar 2017. god. 06/5-4167
DOO "INTESA" Bijelo Polje-392 07. novembar 2017. god. 06/5-3930
Milošević Milovan Bijelo Polje-22/1, 22/2 i 22/3 3. novembar 2017. god. 06/5-3905
Međedović Fuad Bijelo Polje-3739/4 13. septembar 2017. god. 06/5-3246
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-više kat.parcela 09. oktobar 2017. god. 06/6-3524
Rudić Časlav Ravna Rijeka-840 10. oktobar 2017. god. 06/2-3552
Bošković Đurđa Bijelo Polje-2096/8 13. septembar 2017. god. 06/6-3243
Konatar Novo Bijelo Polje-530/2 23. novembar 2017. god. 06/6-4077
Đaković Milisav Njegnjevo-207 02. oktobar 2017. god. 06/2-3441
Muzurović Raza Resnik-539/9 i 539/10 03. oktobar 2017. god. 06/6-3473
Erović Šućro Voljavac-647/1 03. oktobar 2017. god. 06/6-3466
Vreva Mujo Crnča-Laholo-1802 13. oktobar 2017. god. 06/6-3650
Vojinović Vukašin Lješnica-1938 12. oktobar 2017. god. 06/6-3617
Konatar Dragan Unevina-659 28. septembar 2017. god. 06/6-3413
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-273/2, 273/3, 271/2, 272/2 i 273/3 29. septembar 2017. god. 07/1-3431
Bošković Slavko Bliškovo-69 09. oktobar 2017. god. 06/6-3526
Kujović Halil Metanjac-16/1 28. septembar 2017. god. 06/6-3414
Šebek Žarko Njegnjevo-948 13. oktobar 2017. god. 06/6-3653
Zajmović Armin Bijelo Polje-1003 22. avgust 2017. god. 06/6-2954
Perović Slađana Njegnjevo-1307/1 14. septembar 2017. god. 06/6-3251
Janković Spasoje Zaton-749/1 24. jul 2017. god. 06/6-2684
Mujanović Emira Gubavač-644/4 12. septembar 2017. god. 06/6-3236
Karličić Milutin Bijelo Polje-1081 i 1083 13. oktobar 2017. god. 06/6-3657
Dizdarević Murat Gubavač-302/2 i 303/2 09. oktobar 2017. god. 06/5-3535
Mehović Rešad Resnik-518/3 02. oktobar 2017. god. 06/5-3458
DOO "Put company" Ravna Rijeka-950/1 i 947/4 29. septembar 2017. god. 06/4-3427
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Bijelo Polje-1799, 836 i 840/2 26. septembar 2017. god. 06/1-3360
Muratović Edin Potkrajci-117 27. septembar 2017. god. 06/4-3388
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Majstorovina-2703 25. septembar 2017. god. 06/5-3348
Bošković Željko Bijelo Polje-2233/5 i 2234/1 22. septembar 2017. god. 06/4-3321
Osmanović Mirsad Gubavač-109/1 22. avgust 2017. god. 06/2-2966
Perišić Svetislav Resnik-509/4 10. oktobar 2017. god. 06/4-3540
Mrdak Branislav Bijelo Polje-3262/3 10. oktobar 2017. god. 06/4-3543
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 03. oktobar 2017. god. 06/5-3468
Radmanović Milan Majstorovina-3766 02. oktobar 2017. god. 06/4-3454
Zoronjić Safet Gubavač-644/1 15. septembar 2017. god. 06/5-3266
Hadžibulić Rahim Resnik-691/2 06. septembar 2017. god. 06/4-3155
Mujović Asim Gubavač-591 04. maj 2017. god. 06/2-1540
Bučan Rifat Gubavač-110 26. april 2017. god. 06/2-1464
Kujović Samira Potkrajci-258/4 26. septembar 2017. god. 06/6-3364
Smailović Kamber Bijelo Polje-1533 06. jul 2017. god. 06/2-2461
Dobardžić Abdulah Resnik-521/3 21. septembar 2017. god. 06/4-3313
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 07. jul 2017. god. 06/6-2467
DOO "Soko Group" Bijelo Polje-3789/2 25. jul 2017. god. 06/1-2700
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1502/3 21. jun 2017. god. 06/6-2240
DOO "CEDIS" Nedakusi-86/4 10. jul 2017. god. 06/6-2482
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 24. avgust 2017. god. 06/1-8381
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4713 17. jul 2017. god. 06/6-2514
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 31. avgust 2017. god. 06/6-3095
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 28. avgust 2017. god. 06/6-3021
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 28. avgust 2017. god. 06/6-3022
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 21. jun 2017. god. 06/6-2233
Beganović Denis Resnik-531/23 30. jun 2017. god. 06/6-3073
Mrdović Zvonimir Bijelo Polje-241/2 03. avgust 2017. god. 06/4-2793
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 10. avgust 2017. god. 06/6-2859
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 03. jul 2017. god. 06/6-2425
Dervišević Amir Poda-472/1 04. jul 2017. god. 06/6-2434
Bećirović Seud Kukulje-554 11. jul 2017. god. 06/6-2491
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 12. jul 2017. god. 06/6-2494
Radojević Milojica Muslići-622 27. septembar 2017. god. 06/6-3387
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 05. jun 2017. god. 06/6-1970
DOO "MTEL" Njegnjevo-10 18. jul 2017. god. 06/6-2537
Dizdarević Muzafer Bijelo Polje-214/1 24. avgust 2017. god. 06/2-2997
Ramović Rasim Crnča-Laholo-41/2 16. avgust 2017. god. 06/2-2910
Vreva Mujo Crnča-Laholo-1802 22. avgust 2017. god. 06/4-2962
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 03. avgust 2017. god. 06/5-2802
DOO "Veritas" Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2 03. avgust 2017. god. 06/5-2792
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4371, 4395 i 4370 08. septembar 2017. god. 06/1-8802
Šipkar Safet Bistrica-941 25. jun 2017. god. 06/4-2999
Drašković Danijela Voljavac-681/3 03. maj 2017. god. 06/2-1523
Ljuca Almir Ravna Rijeka-110 23. avgust 2017. god. 06/2-2979
Muhović Asmir Poda-1303/2 31. avgust 2017. god. 06/4-3119
Šukurica Hamid Crnča-Laholo-1612 04. septembar 2017. god. 06/2-3128
Šebek Žarko Njegnjevo-940 07. jul 2017. god. 06/4-2471
Nedović Radisav Prijelozi-1139 24. jul 2017. god. 06/4-2674
Femić Lidija Bijelo Polje-1537 20. jul 2017. god. 06/5-2556
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/18 18. jul 2017. god. 06/5-2529
Perović Slađana Njegnjevo-1307/5 31. jul 2017. god. 06/5-2755
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 30. maj 2017. god. 07/1-1858
Gogić Nemanja Zaton-807/2 12. jun 2017. god. 06/6-2082
Šćekić Marko Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26 15. jun 2017. god. 06/6-2120
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-više kat.parcela 15. jun 2017. god. 07/1-2113
Spahić Tale Potkrajci-266/14 25. maj 2017. god. 06/6-1824
Gojačanin Bajo Lješnica-1925 12. jun 2017. god. 06/6-2075
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 14. jun 2017. god. 06/4-2111
Lakićević Bojan Resnik-526/6 06. jun 2017. god. 06/6-1984
Moračanin Alenka i Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 21. jun 2017. god. 06/6-2241
DOO "Damjanović-CO" Bijelo Polje-2236/1 29. jun 2017. god. 06/6-2390
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 21. jun 2017. god. 07/1-2239
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju" Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 06. jul 2017. god. 06/6-2462
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 17. jul 2017. god. 06/6-2513
Idrizović Aida Resnik-456/14 14. jun 2017. god. 06/4-2104
Gugać Medo Lozna-84 20. jul 2017. god. 06/4-2559
Konatar Dragan Unevina-659 07. jul 2017. god. 06/4-2478
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 06. jul 2017. god. 06/6-2459
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 26. januar 2017. god. 06/6-281
Crnovršanin Šefko Boljanina-46/2 24. april 2017. god. 06/6-1425
DOO "NEURON" Bijelo Polje-192 05. jul 2017. god. 06/4-2451
DOO "Meso-promet" Bijelo Polje-14/3 24. maj 2017. god. 06/6-1788
Radović Goran Zaton-1445 29. maj 2017. god. 06/6-1854
Omerović Husein Bijelo Polje-844/3 19. jun 2017. god. 06/6-2181
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 26. jun 2017. god. 06/1-6437
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-279/1 i 151 25. maj 2017. god. 06/4-1815
Muzurović Raza Resnik-539/9 i 539/10 19. jun 2017. god. 06/4-2180
Balšić Nebojša Gubavač-678/4 i 679/4 09. jun 2017. god. 06/4-2058
Direkcija za izgradnju i investicije Gubavač-166 12. jun 2017. god. 06/4-2072
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 29. maj 2017. god. 06/5-1855
Crnovršanin Nedžib Resnik-369/7 13. maj 2017. god. 06/2-1524
Trublanin Rasim Resnik-365/4 29. maj 2017. god. 06/6-1853
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 08. maj 2017. god. 06/6-1581
Bošković Đurđa Bijelo Polje-2096/8 02. jun 2017. god. 06/2-1931
DOO "CEDIS" Njegnjevo-1408, 1435, 1325 08. jun 2017. god. 06/6-2033
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 09. maj 2017. god. 06/4-1586
Kasumović Omer i Enesa Gubavač-158/7 15. maj 2017. god. 06/6-1711
Šabotić Elvisa Resnik-523/4 26. maj 2017. god. 06/6-1827
DOO "TDM mix" Zaton-1859 i 1860 21. april 2017. god. 06/2-1405
Šćekić Velibor Zaton-805/2 i 805/3 28. april 2017. god. 06/2-1498
Mekić Nafija Rasovo-294 19. april 2017. god. 06/2-1365
DOO "PUT GROSS" Bijelo Polje-1599 05. maj 2017. god. 06/2-1561
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 18. april 2017. god. 06/2-1353
Direkcija za izgradnju i investicije Nedakusi-17, 16, 15, 12/1, 14/2 i 14/1 12. april 2017. god. 06/2-1317
Ružić Milan Nedakusi-98/1 i 99/3 25. maj 2017. god. 06/4-1814
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 15. maj 2017. god. 06/2-1714
Damjanović Danilo Resnik-526/1 30. mart 2017. god. 06/6-1144
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 05. maj 2017. god. 06/2-1562
Čoković Šefko Nedakusi-82/2 28. mart 2017. god. 06/2-1104
Sošić Velizar Bijelo Polje-3496 03. april 2017. god. 06/6-1171
Mekić Nedžad Potkrajci-655/51 18. april 2017. god. 06/2-1358
Radović Goran Zaton-1445 18. april 2017. god. 06/2-1357
Ružić Rajko Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 28. mart 2017. god. 06/6-1106
Lukač Bernad Nedakusi-82/15 i 82/16 27. februar 2017. god. 06/2-615
Cmiljanić Nebojša Resnik-477/3 23. mart 2017. god. 06/6-1048
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje, Nedakusi-više katastarskih parcela 21. mart 2017. god. 06/1-1009
DOO "Gradnja" Bijelo Polje-8/4 30. mart 2017. god. 06/2-1132
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 07. mart 2017. god. 06/6-820
DOO "Milka-MDK" Bijelo Polje-9/2 i dio kp 11/2 28. mart 2017. god. 06/2-1105
Mrdović Zvonimir Bijelo Polje-241/2 06. april 2017. god. 06/2-1228
Kolić Muharem, Mujo i Zuma Bijelo Polja-982 20. februar 2017. god. 06/6-487
Hasanović Nedžad Gubavač-645/3 i 644/5 14. mart 2017. god. 06/6-910
Zemljoradnička Zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 17. mart 2017. god. 06/2-976
Rudić Novelja Resnik-172 27. mart 2017. god. 06/2-1082
Gojačanin Bajo Lješnica-1925 03. april 2017. god. 06/2-1172
Idrizović Feriz Resnik-165/3 04. april 2017. god. 06/6-1189
Softić Reho Resnik-93/3 14. mart 2017. god. 06/2-921
DOO "NORDIC COMPANY" Unevina-692/1, 692/2 i 692/3 10. mart 2017. god. 06/2-796
DOO "SELEKTOR" Nedakusi-107 28. februar 2017. god. 06/2-699
DOO "SOKO GROUP" Bijelo Polje-3789/2 23. mart 2017. god. 06/6-1049
Kuč Delija Gubavač-96 03. mart 2017. god. 06/6-776
Femić Dragomir Bijelo Polje-1537 13. mart 2017. god. 06/2-893
Bećirović Nusret Kukulje-342 17. mart 2017. god. 06/2-979
Mujanović Mujko Bijelo Polje-869/8 16. mart 2017. god. 06/2-951
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 07. februar 2017. god. 06/6-363
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 14. februar 2017. god. 06/6-430
Direkcija za izgradnju i investicije

Ravna Rijeka-918/9 i 918/2

Majstorovina-4428 i 4458

17. mart 2017. god. 06/6-978
Radulović Rajko Nedakusi-352/1 17. februar 2017. god. 06/6-474
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 19. januar 2017. god. 06/6-194
PZU "NEURON" Bijelo Polje-192 03. mart 2017. god. 06/6-772
Hodžić Asad Resnik-661 14. mart 2017. god. 06/2-914
Erović Sulejman Poda-882/1 i 885/1 14. mart 2017. god. 06/2-906
Mekić Muharem Bijelo Polje-353 24. februar 2017. god. 06/2-1956
Zajmović Armin Bijelo Polje-1003 02. mart 2017. god. 06/2-751
Spahić Tale Potkrajci-266/14 13. mart 2017. god. 06/2-901
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2091 08. mart 2017. god. 06/2-830
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 08. mart 2017. god. 06/1-826
Direkcija za izgradnju i investicije Mojstir, Korita i Srednje Brdo-više kat. parcela 08. februar 2017. god. 06/1-1296
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 06. mart 2017. god. 06/2-794
Kasumović Mirha Bistrica-1350 10. mart 2017. god. 06/2-874
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 07. mart 2017. god. 06/6-821
Muradbašić Zaim Bijelo Polje-864/12 26. maj 2016. god. 06/6-1739
Moračanin Alenka i Žujović Mijodarag Bijelo Polje-1853/2 20. februar 2017. god. 06/6-498
Omerović Zihno Potkrajci-901 14. februar 2017. god. 06/2-424
Šćekić Marko Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26 13. februar 2017. god. 06/2-410
Vujičić Danilo Nedakusi-90/100 20. januar 2017. god. 06/2-215
Martinović Saldin Nedakusi-82/12 i 82/13 20. februar 2017. god. 06/2-494
Trubljanin Rasim Resnik-365/4 28. februar 2017. god. 06/2-701
Sošić Velizar Bijelo Polje-3496 24. februar 2017. god. 06/2-600
Adžibulić Vehbija Resnik-795/5 15. februar 2017. god. 06/2-445
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-3797/2 16. februar 2017. god. 06/1-469
DOO "ELKOS" Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8 20. februar 2017. god. 06/2-499
Muzurović Muharem Bistrica-1349/1 i 1349/2 31. januar 2017. god. 06/2-305
Omerović Ruždija Potkrajci-225/1 i 227/3 03. februar 2017. god. 06/2-337
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 15. februar 2017. god. 06/6-450
Ećo Rafet Bijelo Polje-296 18. januar 2017. god. 06/6-185
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 24. februar 2017. god. 06/2-596
Radojević Sandra Bijelo Polje-4244/5 26. januar 2017. god. 06/2-282
Bahović Rifat Resnik-519/9 09. februar 2017. god. 06/2-388
DOO "Building Biro" Bijelo Polje-303/1 24. januar 2017. god. 06/6-242
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 09. februar 2017. god. 06/2-384
Milošević Milovan Ravna Rijeka-56/1 17. januar 2017. god. 06/2-142
DOO "Aka Trade" Boljanina-5/2/3 17. januar 2017. god. 06/6-141
Burić Dragan Lekovina-2034 20. decembar 2016. god. 06/4-5850
Alilović Fahrudin Bijelo Polje-527/1 30. decembar 2016. god. 06/6-6124
Dervišević Sahret Poda-478 26. januar 2017. god. 06/2-280
Kuč Delija Gubavač-96 16. januar 2017.god. 06/2-110
Jokić Željko Bijelo Polje-2099/31 i dio kp 2099/30 30. decembar 2016. god. 06/6-6123
Bećirović Seud Kukulje-554 23. januar 2017. god. 06/2-231
Beganović Denis Resnik-531/23 19. januar 2017. god. 06/2-198
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 27. decembar 2016. god. 06/6-6030
Crnovršanin Samir Bijelo Polje-2034/12 27. decembar 2016. god. 06/6-6054
Bahović Feriz Bijelo Polje-625/2 30. decembar 2016. god. 06/6-6141
Kasumović Omer i Enisa Gubavač-158/7 11. januar 2017. god. 06/2-56
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4441, 731 i 4453 10. januar 2017. god. 07/1-60
Ružić Rajko Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 26. decembar 2016. god. 06/5-6011
Mujanović Emira Gubavač-644/4 09. januar 2017. god. 06/1-40
Direkcija za izgradnju i investicije Crnča-Laholo-2532 10. januar 2017. god. 07/1-59


ZAHTJEVI - GODINA 2016


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Nišavić Mara Bijelo Polje-2052, 2053 21. decembar 2016. god. 06/5-5894
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 14. decembar 2016. god. 06/1-5651
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Potkrajci-391/2 i 391/3 30. novembar 2016. god. 06/6-5188
Gorčević Salko Bijelo Polje-508 26. decembar 2016. god. 06/6-6012
Brčvak Mensur Bijelo Polje-1018 05. decembar 2016. god. 06/6-5314
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243-926 11. novembar 2016. god. 06/6-4862
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 02. novembar 2016. god. 06/6-4672
DOO "Naš Dom Simpo" Nedakusi-77/4 26. jul 2016. god. 06/5-2764
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 07. decembar 2016. god. 06/2-5357
Mulić Hadžo Resnik-953/3 31. septembar 2016. god. 06/2-3862
Popara Džemal Bijelo Polje-2480/6 23. novembar 2016. god. 06/2-5042
Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 29. novembar 2016. god. 06/2-5150
Durović Husnija Resnik-425/7 16. novembar 2016. god. 06/6-4946
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 08. decembar 2016. god. 06/6-5393
Crnovršanin Šefko Boljanina-46/2 31. oktobar 2016. god. 06/6-4618
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 21. novembar 2016. god. 06/5-5026
Idrizović Mirsad Bistrica-922/2 14. novembar 2016. god. 06/5-4907
Lakićević Bojan Resnik-526/6 11. novembar 2016. god. 06/4-4863
Čabarkapa Radomir Bijelo Polje-2046 29. septembar 2016. god. 06/2-4007
Međedović Šaban Bijelo Polje-3707 15. novembar 2016. god. 06/4-4918
Muzurović Emina Bijelo Polje-382 03. novembar 2016. god. 06/6-4688
DOO "CEDIS" Nedakusi-86/4 28. oktobar 2016. god. 06/6-4608
Kljajević Laleta Bliškovo-1186/1 11. novembar 2016. god. 06/4-4880
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 15. novembar 2016. god. 06/1-4928
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 03. novembar 2016. god. 07/1-4676
Hasanović Nedžad Gubavač-645/3 06. oktobar 2016. god. 06/4-4158
Čelebić Medo Kradenik-286 28. oktobar 2016. god. 06/6-4609
Božović Milan Zaton-1279 18. oktobar 2016. god. 06/6-4392
Jokić Željko Bijelo Polje-2099/30 01. novembar 2016. god. 06/4-4633
Čelebić Džemo Kradenik-300 28. oktobar 2016. god. 06/6-4610
DOO "CEDIS" Bijelo Polje-1843/2 27. oktobar 2016. god. 06/1-4545
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-221 11. jul 2016. god 07/1-2444
Šabanović Edin Resnik-523/8 14. oktobar 2016. god. 06/6-4321
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 02. novembar 2016. god. 07/1-4663
Bećirović Sead Potkrajci-199/2 07. oktobar 2016. god. 06/6-4195
Adrović Fadila Nedakusi-199/2 07. oktobar 2016. god. 06/6-4187
Ličina Hazbo Bijelo Polje-1639/1 30. septembar 2016. god. 06/2-4060
Drpljanin Ćemal Resnik-555/1 10. oktobar 2016. god. 06/6-4209
Crnovršanin Selman Resnik-200/3 18. oktobar 2016. god. 06/2-4399
Gogić Nemanja Zaton-807 07. oktobar 2016. god. 06/2-4189
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 20. oktobar 2016. god. 06/1-4420
Damjanović Danilo Resnik-526/1 i 526/3 03. oktobar 2016. god. 06/4-4078
Mešter Nikola Bijelo Polje-1858 29. septembar 2016. god. 06/2-4000
Avdić Hajriz Ravna Rijeka-69/4 06. oktobar 2016. god. 06/4-4157
Đurović Milosav Bijelo Polje-1841/3 22. avgust 2016. god. 06/5-3150
Stijović Arso Poda-1310 14. oktobar 2016. god. 06/4-4327
DOO "Okov" Bijelo Polje-825/4 25. avgust 2016. god. 06/6-3263
Brčvak Mustafa Bijelo Polje-3713/3 21. oktobar 2016. god. 06/6-4439
Softić Omer Resniik-84/2 07. oktobar 2016. god. 06/6-4188
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje- 1790, 1772, 1694/1, 1659, 1113, 1293, 1353, 189/1, 304 i 25 28. septembar 2016. god. 07/1-3976
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Bijelo Polje-1503 21. septembar 2016. god. 06/6-3861
Beganović Rifat Unevina-694/1 02. septembar 2016. god. 06/2-3460
Sijarić Muhedin Resnik-92/17 23. septembar 2016. god. 06/6-3893
DOO "P.ex-Imp.6" Boljanina-23/20/1 18. oktobar 2016. god. 06/6-4388
Suljević Mirzet Sutivan-259/4 05. oktobar 2016. god. 06/2-4144
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 15. septembar 2016. god. 06/2-3669
DOO "R-Rirex" Čokrlije-128/2 14. oktobar 2016. god. 06/6-4320
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 12. oktobar 2016. god. 06/1-4234
Beganović Rifat Unevina-694/1 21.oktobar 2016. god. 06/4-51/3
Suljević Mirzet Potkrajci-259/4 18. oktobar 2016. god. 06/5-151/1-16
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 18. oktobar 2016. god. 06/5-136/1-16
AD "Crnogorski Telekom" Bijelo Polje-2968 06. oktobar 2016. god. 06/2-4149
AD "Crnogorski Telekom" Barice-2703 06. oktobar 2016. god. 06/2-4152
Hašanin Ramija Bijelo Polje-1092 04. oktobar 2016. god. 06/4-4112
Korać Predrag Bijelo Polje-1883/1 21. septembar 2016. god. 06/2-3812
DOO "M-tel" Njegnjevo-10 14. septembar 2016. god. 06/2-3663
Nišavić Vukola Bijelo Polje-2079/4 29. avgust 2016. god. 06/2-3291
Hot Šefkija Resnik-670/2 25. avgust 2016. god. 06/6-3213
Nedović Ljubica Bijelo Polje-2102/3 08. septembar 2016. god. 06/4-3583
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2088 i 2087 25. avgust 2016. god. 06/2-3262
Balić Sabahudin Boljanina-5/2/3 16. septembar 2016. god. 06/2-3759
Brzać Almir i Rašid Bijelo Polje-864/25 30. avgust 2016. god. 06/6-3012
DOO "CEDIS" Kovren-978 23. septembar 2016. god. 06/1-3901
DOO "Auto Centar DAS" Bijelo Polje-2350/2 07. septembar 2016. god. 06/4-3567
Božović Željko Bijelo Polje-1885/5 01. septembar 2016. god. 06/2-3362
Demović Rešad i Rasim Bijelo Polje-524 09. septembar 2016. god. 06/2-3612
Radojević Miloica Muslići-622 19. avgust 2016. god. 06/4-3123
Šabanović Edin Resnik-523/8 09. septembar 2016. god. 06/2-3609
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 30. maj 2016. god. 06/1-1778
Softić Omer Resnik-84/2 07. septembar 2016. god. 06/2-3562
Knežević Dragiša Potkrajci-187 06. septembar 2016. god. 06/5-3544
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2244, 1918, 1917, 1885/1, 1855/2, 2045, 2045/2, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052 i 2069 06. septembar 2016. god. 06/2-3546
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 16. septembar 2016. god. 06/2-3766
Bojović Branko Mioče-455 i 456 05. septembar 2016. god. 06/6-3518
Avdić Senad Kradenik-1127 09. septembar 2016. god. 06/6-3606
DOO "M-tel" Bijelo Polje-1113 i 1138/8 29. avgust 2016. god. 06/6-3290
Kasumović Adis Resnik-93/22 24. avgust 2016. god. 06/6-3194
Knežević Milan Potkrajci-32/1 22. avgust 2016. god. 06/6-3152
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 12. avgust 2016. god. 06/6-2524
Erović Osman Voljavac-647/2 12. avgust 2016. god. 06/6-2519
Knežević Miodrag Pavino Polje-1090 25. avgust 2016. god. 06/5-3214
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 26. avgust 2016. god. 06/6-3277
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 12. avgust 2016. god. 06/2-2312
Mehonjić Edin Resnik-509/8 06. septembar 2016. god. 06/6-3548
Zoronjić Edina Gubavač-650 03. avgust 2016. god. 06/6-2880
Šebek Slavoljub Njegnjevo-709 28. jul 2016. god. 06/6-2800
Kuč Safet Potkrajci-232/4 02. avgust 2016. god. 06/6-2866
Direkcija za izgradnju i investicije Rakonje-2004, 1989, 1988, 1986, 1982/2 i 1982 18. jul 2016. god. 06/5-2497
Musić Smail Bijelo Polje-51/4 27. jul 2016. god. 06/6-2781
Sijarić Muhedin Resnik-92/17 28. jul 2016. god. 06/4-2793
Cmiljanić Stanica Resnik-477/3 08. avgust 2016. god. 06/4-2958
Višnjić Amer Bijelo Polje-91/5 18. jul 2016. god. 06/5-2505
Ćorović Senad Bijelo Polje-1530 19. jul 2016. god. 06/5-2524
Mekić Rifat Rasovo-486 01. avgust 2016. god. 06/2-2852
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 05. avgust 2016. god. 06/4-2922
Idrizović Ermin Bijelo Polje-192 12. jul 2016. god. 06/5-2456
DOO "Omniauto" Bijelo Polje-1254 08. avgust 2016. god. 06/6-2944
Mehović Fatima Bijelo Polje-1275 21. jul 2016. god. 06/6-2678
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 12. jul 2016. god. 06/6-2446
Petrić Aleksandar Bijelo Polje-4711/6 08. jul 2016. god. 06/6-2423
Zejnilović Suljo Resnik-318 19. jul 2016. god. 06/6-2525
Lukač Dženita Ravna Rijeka-68/4 18. jul 2016. god. 06/5-2500
Direkcija za izgradnju i investicije Potkrajci-1089/18, 1089/17, 1089/16, 1089/15, 1089/14, 1089/13, 1089/29, 1089/11, 1089/26, 1089/25, 1089/23, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4 i 1087/2 04. avgust 2016. god. 06/4-2903
Softić Mevludin Potkrajci-821/3 04. avgust 2016. god. 06/4-2900
Dulović Dragan Ravna Rijeka-196/1 15. jul 2016. god. 06/6-2487
Božović Milan Zaton-1279 18. jul 2016. god. 06/5-2512
Radulović Rajko Nedakusi-352/1 11. jul 2016. god. 06/5-2443
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1453/19 05. jul 2016. god. 07/1-2386
Đalović Saša Bijelo Polje-1429 25. jul 2016. god. 06/6-2743
Zejnilović Haris Bijelo Polje-3742/1 24. jun 2016. god. 06/6-2224
Čikić Hajrudin Bijelo Polje-1003 13. jun 2016. god. 06/2-1984
Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Bijelo Polje Bijelo Polje-1503 04. jul 2016. god. 06/4-2379
Gorčević Salko Bijelo Polje-508 23. jun 2016. god. 06/2-2171
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 12. jul 2016. god. 06/6-2451
Božović Predrag Zaton-1231/2, 1232/2 i 1234/2 20. jul 2016. god. 06/6-2111
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 27. jun 2016. god. 06/6-2256
Kljajić Darinka, Kljajić Senka i Joksimović Svetlana Zaton-1415/2 22. jun 2016. god. 06/6-2165
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 24. maj 2016. god. 06/6-1710
Mešihat Islamske zajednice u Crnoj Gori Bijelo Polje-3788/8 i 3789/1 22. jul 2016. god. 06/6-2703
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-276 11. jul 2016. god. 06/6-2442
Ramović hana Bijelo Polje-1366 04. jul 2016. god. 06/6-2365
Avdić Senad Kradenik-1127 23. jun 2016. god. 06/6-2214
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 13. jun 2016. god. 06/6-1993
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-576, 607 30. jun 2016. god. 06/4-2325
Miljević Hankija Potkrajci-266/4 21. jun 2016. god. 06/6-2137
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje-1473/1 15. jun 2016. god. 06/4-2027
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 21. jun 2016. god. 06/6-2144
Hasanović Rešad Dobrakovo-26 07. jun 2016. god. 06/6-1899
Balić Mirsad Resnik-157/4 22. jun 2016. god. 06/4-2155
Nedović Dragić Bijelo Polje-95/1 21. jun 2016. god. 06/2-2134
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-239 01. jul 2016. god. 06/2-2345
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 22. jun 2016. god. 06/2-2152
Konatar Dragoljub Mioče-4/1,5,3,51,2617 14. jun 2016. god. 06/2-2003
Dulović Dražen Bijelo Polje-1801/1 04. maj 2016. god. 06/1-1461
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 07. jun 2016. god. 06/6-1898
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 09. jun 2016. god. 06/6-1955
Međedović Munir Bijelo Polje-1291 26. maj 2016. god. 06/6-1741
Husović Ifeta Resnik-956/1 24. maj 2016. god. 06/6-1706
Medojević Ivan Muslići-629 12. maj 2016. god. 06/6-1573
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 31. maj 2016. god. 06/2-1797
Šukurica Senadija Potkrajci-198/1 14. jun 2016. god. 06/2-2002
Kovačević Senad Bijelo Polje-3713/3 08. jun 2016. god. 06/2-1915
Gredić Hivzo Rasovo-359/1 20. jun 2016. god. 06/2-2100
Knežević Veljko Potkrajci-32/1 09. jun 2016. god. 06/2-1952
DOO "R-Rirex" Čokrlije-128/2 24. maj 2016. god. 06/6-1700
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 08. jun 2016. god. 06/1-5658
Pavlović Miladin Bijelo Polje-3801/2 24. maj 2016. god. 06/2-1709
Crnovršanin Elvir Bijelo Polje-1307/2 25. maj 2016. god. 06/5-1715
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 25. maj 2016. god. 06/6-1734
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1504/1 31. maj 2016. god. 06/2-1798
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 31. maj 2016. god. 06/4-1800
Direkcija za izgradnju i investicije Potrk-2816, 2813 04. maj 2016. god. 06/2-1445
Burdžović Husein Bijelo Polje-1720 13. maj 2016. god. 06/2-1577
Radović Ivan Bijelo Polje-2233/6 19. april 2016. god. 06/2-1295
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 03. maj 2016. god. 06/6-1476
Sarić Momčilo Mioče-1342, 1343 16. maj 2016. god. 06/2-1604
Salemović Eldin Resnik-563/5 25. maj 2016. god. 06/6-1717
Ramović Hana Bijelo Polje-1366 26. maj 2016. god. 06/2-1751
Dervišević Amir Poda-472/1 25. april 2016. god. 06/2-1378
Šebek Slavoljub Njegnjevo-709 04. maj 2016. god. 06/2-1462
Mulalić Mirsad Bijelo Polje-1778/2 05. maj 2016. god. 06/2-1491
Musić Smail Bijelo Polje-51/4 29. april 2016. god. 06/-1443
Luković Dragan Resnik-524/4 28. april 2016. god. 06/2-1425
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-220 i 221 26. april 2016. god. 06/2-1390
Trubljanin Rahim Bijelo Polje-4125 i 4126 29. april 2016. god. 06/6-1442
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 12. april 2016. god. 06/6-1200
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/18 11. maj 2016. god. 06/2-1549
DOO "M-tel" Tomaševo-167 19. april 2016. god. 06/6-1309
Bjelopavlić Vučeta Njegnjevo-173 12. maj 2016. god. 06/6-1570
Marašević Vasoje Njegnjevo-965/1 20. april 2016. god. 06/6-1325
Brahaj Blerim i Nazmi Bijelo Polje-840/3, 836 i 1799/1 12. april 2016. god. 06/6-1213
Dulović Dragan Ravna Rijeka-196/1 22. april 2016. god. 06/2-1158
Šahman Nermin Lozna-1279/1 20. februar 2015. god. 06/5-352
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-975/1, 976, 962 i 963/1 21. april 2016. god. 06/5-1136
Kolić Edin Resnik-519/4 11. april 2016. god. 06/5-1183
Međedović Kemal Potkrajci-232/5 i 232/11 13. april 2016. god. 06/6-1226
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 21. april 2016. god. 06/5-1335
AD "Elektroprivreda" Kostenica-12/2 12. april 2016. god. 06/6-1199
Direkcija za izgradnju i investicije Voljavac-461/2 21. april 2016. god. 06/6-1137
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 20. april 2016. god. 06/6-1316
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 26. april 2016. god. 06/2-1385
Hasanović Rešad Dobrakovo-26 13. april 2016. god. 06/2-1229
Joksimović Zoran Resnik-527/1 07. april 2016. god. 06/6-1131
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-152 05. april 2016. god. 06/5-1074
Sredojević Goran Resnik-712 05. april 2016. god. 06/5-1076
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 25. mart 2016. god. 06/5-940
DOO "Magik-Mont" Tomaševo-201/1 01. april 2016. god. 06/2-1049
Direkcija za izgradnju i investicije Lozna-1586, 1577, 2805 i 1402 07. april 2016. god. 06/2-1134
Alilović Fahrudin Potkrajci-527/1 04. april 2016. god. 06/2-1067
Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4 11. april 2016.god. 06/6-1184
Đurović Milko Lješnica-1978/47 18. mart 2016. god. 06/6-852
Kljajević Mile Bliškovo-1156 18. februar 2016. god. 06/6-440
Halilović Emir Potkrajci-105 29. mart 2016. god. 06/2-972
Zejnilović Izet Resnik-543/2 17. mart 2016. god. 06/6-798
DOO "Imperijal" i DOO "S-Gradnja Komerc" Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199 14. april 2016. god. 06/6-1233
Mehović Fatima Bijelo Polje-1275 21. mart 2016. god. 06/5-874
Dulović Dragan Ravna Rijeka-193/1 29. mart 2016. god. 06/2-965
Petrić Živan Bijelo Polje-4712, 4713 28. mart 2016.god. 06/2-945
Franca Asad Njegnjevo-811,812 28. mart 2016. god. 06/2-943
Mušović Dževahira Bijelo Polje-3172/23 06. april 2016. god. 06/6-1092
Drobnjak Dragan Bijelo Polje-1487/12 07. mart 2016. god. 06/6-631
Agić Rasim Ravna Rijeka-185/15 17. mart 2016. god. 06/5-801
Madžgalj Dragojle Lješnica-1315/2 30. mart 2016. god. 06/2-1002
Miljević Hankija Potkrajci-266/4 21. mart 2016. god. 06/5-877
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284 22. februar 2016. god. 06/6-472
Gačević Pavle Zaton-2486 02. mart 2016. god. 06/6-592
Rahović Milovan Bijelo Polje-3779 11. mart 2016. god. 06/5-727
Kasumović Adis Resnik-93/22 03. mart 2016. god. 06/5-608
Čelebić Fehim Ravna Rijeka- 185/6 22. mart 2016. god. 06/2-888
Čelebić Izet Ravna Rijeka-185/19 18. mart 2016. god. 06/5-851
Direkcija za izgradnju i investicije Voljavac-461/2 21. mart 2016. god. 06/2-879
Marašević Vasoje Njegnjevo-965/1 23. februar 2016. god. 06/5-487
Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4 01. mart 2016. god. 06/6-572
Hadžajlić Mustafa Bijelo Polje-1387/2 08. februar 2016. god. 06/2-646
Brahaj Blerim i Nazmi Bijelo Polje-829/2 29. februar 2016. god. 06/2-560
DOO "Mikromont" Ravna Rijeka-63 29. januar 2016. god. 06/4-217
Brzać Almir i Rašid Bijelo Polje-864/25 14. mart 2016. god. 06/6-754
DOO "Okov" Bijelo Polje-825/1 02. mart 2016. god. 06/6-590
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik 16. februar 2016. god. 06/5-413
Zejnilović Suljo Resnik-318 01. februar 2016. god. 06/5-235
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 10. februar 2016. god. 06/2-349
Zejnilović Haris Bijelo Polje-3742/1 29. januar 2016. god. 06/5-206
DOO "Mikro Grupa" Bijelo Polje-4/1 19. januar 2016. god. 06/5-127
Hadžajlić Iso Lješnica-513 17. februar 2016. god. 06/2-423
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 08. februar 2016. god. 06/6-308
DOO "Omniauto"

Bijelo Polje-1138/3

25. januar 2016. god. 06/6-174
Zejak Nikica Bijelo Polje-625/9 03. februar 2016. god. 06/6-259
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 17. februar 2016. god. 06/6-417
Kuč Džemal Potkrajci-232/2 18. februar 2016. god. 06/6-422
Crnovršanin Hasib Resnik-388/22 03. februar 2016. god. 06/5-256
Rakočević Ivan Ravna Rijeka-947/3 i 950/2 27. januar 2016. god. 06/6-196
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 04. februar 2016. god. 06/6-269
Husović Ifeta Resnik-956/1 22. januar 2016.god. 06/5-170
Mrdak Veselin Grančarevo-135 25. januar 2016. god. 06/6-179
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/8 08. februar 2016.god. 06/5-319
Erović Rahim Poda-885/2 29. januar 2016. god. 06/5-208
Suljević Farid Bijelo Polje1803/1 26. januar 2016. god. 06/4-184
Jocović Ranko Bijelo Polje-2236/7 24. decembar 2015. god. 06/5-3961
Kovačević Dušan Resnik-1081 i 1082 04. januar 2016. god. 06/6-4
Erović Osman Voljavac-647/2 30. decembar 2015. god. 06/5-4037
DOO "Meso-Promet" Bijelo Polje-9/1 i 10/1 13. januar 2016. god. 06/2-41
DOO "Eko Meduza" Bijelo Polje-13/2, 12/1 i 14/2 15. januar 2016.god. 06/5-80
Joksimović Ranka Rasovo-376/5 20. januar 2016.god. 06/6-141
Ćorović Refko Lozna-2382 15. januar 2016.god. 06/5-84
Crnovršanin Samir Bijelo Polje-2034/12 03. avgust 2015.god. 06/5-907
Softić Rahim Resnik-560/4 22. decembar 2015.god. 06/2-3915
Destanović Jupo Gubavač-335 28. decembar 2015.god. 06/5-4006
Pajović Miodrag, Rakočević Jela, Moračanin Nadežda i Poleksić Milutin Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199 18. januar 2016.god. 06/5-92
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 16. decembar 2015.god. 06/6-3815
Kolić Safet Bijelo Polje-1809/1 11. januar 2016.god. 06/6-14
Rakonjac Dalibor Rasovo-376/7 11. januar 2016.god. 06/6-13
Kosović Milovan Potkrajci-76/1 15. januar 2016. god. 06/5-81
Mušović Faruk Bijelo Polje-1069/2 30. novembar 2015.god. 06/4-3631
Korać Đorđije Zaton-1819/2 12. januar 2016.god. 06/6-30
Hadžajlić Muhamed Bijelo Polje-3788/1 12. januar 2016.god. 06/6-33
Đurović Milko Lješnica-1978/47 23. novembar 2015.god. 06/5-3540
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284 22. decembar 2015.god. 06/5-3920
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj
Bijelo Polje-1799
30. decembar 2015.god.
06/5-4039

 


ZAHTJEVI - GODINA 2015


 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Drobnjak Milorad Kovren-3248 16. februar 2015.god. 06/5-299
Bojović Branko Mioče-455, 456 04. februar 2015.god. 06/5-185
Brajković Svetozar Muslići-70,71,72,73,74,75 18. maj 2015.god. 06/2-162
Međedović Esnaf Njegnjevo-1316, 1317 06. april 2015.god. 06/5-663
DOO "Beganović CO" Njegnjevo-519/8 - 519/15 23. april 2015.god. 06/5-775
Veličković Bogoljub Njegnjevo-51 15. maj 2015.god. 06/5-142
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-575, 576 19. mart 2015.god. 06/5-558
Minić Velibor Jablanovo-444 09. septembar 2015.god. 06/5-1576
Pepeljak Asiba Bijelo Polje-113/1 01. septembar 2015.god. 06/5-1382
Kačar Mithad Resnik-165/10 10. februar 2015.god. 06/5-230
Đukić Ivan Nedakusi-325 11. februar 2015.god. 06/5-237
Varagić Blažo Bliškovo-1540 13. februar 2015.god. 06/5-294
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/6 26. februar 2015.god. 06/5-403
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/1 13. februar 2015.god. 06/5-290
Ćatović Suad Kukulje-1004 17. februar 2015.god. 06/5-310
Kovačević Mersida Nedakusi-90/19, 90/20 06. februar 2015.god. 06/5-208
Kovačević Risto Potkrajci-539/4 27. januar 2015.god. 06/5-110
Popović Petar Njegnjevo-965/2 22. januar 2015.god. 06/5-81
Božović Mlađen Bojišta-504 19. januar 2015.god. 06/5-52
Mrdak Veselin Grančarevo-581 12. mart 2015.god. 06/5-39/15
Radivojević Milenko Njegnjevo-1308/1 09. februar 2015.god. 06/5-212
Rovčanin Ranko Njegnjevo-1286, 1290 23. januar 2015.god. 06/5-92
Bećirović Safet Kukulje-1405/1 30. januar 2015.god. 06/2-154
Obradović Božidar Zaton-1432 13. maj 2015.god. 06/2-113
Elektroprivreda CG AD Nikšić Resnik-527 02. april 2015.god. 06/5-637
DOO "Farma Franca" Gubavač-700 24. februar 2015.god. 06/5-386
Damajanović Miloje Bijelo Polje-2236/1, 2237 20. januar 2015.god. 06/5-73
Rakočević Milan Ravna Rijeka-883/4 10. februar 2015.god. 06/5-228
Smolović Mile Jabučno-422 02. decembar 2015.god. 06/5-3656
Erović Šeha Voljavac-647/6 01. decembar 2015.god. 06/5-3641
Trubljanin Rahim Bijelo Polje-4125 05. novembar 2015.god. 06/5-3195
"KBV Datacom" DOO Bijelo Polje-4125 04. septembar 2015.god. 06/5-1468
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 20. oktobar 2015.god. 06/5-2262
Balić Tahir Resnik-373/1 17. avgust 2015.god. 06/5-1119
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 23. septembar 2015.god. 06/4-1837
Dulović Božidar Bijelo Polje-4226/1 10. septembar 2015.god. 06/5-1627
Bulatović Miodrag Bijelo Polje-383 20. april 2015.god. 06/2-743
Hajdarpašić Nedžad Bijelo Polje-94/1 31. mart 2015.god. 06/5-616
Bećirović Ejup Kukulje-857 20. avgust 2015.god. 06/4-1180
Muhović Asmir Poda-1303/2 23. jul 2015.god. 06/2-767
Kovačević Dušan Resnik-1081, 1082 30. jul 2015.god. 06/5-859
Mustajbašić Šefka Resnik-793/1 22. jun 2015.god. 06/5-433
Grandov Miloš Majstorovina-590 21. jul 2015.god. 06/5-741
Hot Šefkija Resnik-670/2 07. jul 2015.god. 06/5-647
Žujović Tanja Nedakusi-443/23 15. maj 2015.god. 06/4-149
Kolić Osman Resnik-188 06. oktobar 2015.god. 06/5-2003
TUP Brskovo AD Bijelo Polje-1010 28. avgust 2015.god. 06/5-1336
Hadžajlić Dževad Voljavac-673/1 29. jun 2015.god. 06/5-526
Erović Šućro Voljavac-647/1 13. avgust 2015.god. 06/5-1058
Đurđević Armin Gubavač-436/2 28. jul 2015.god. 06/5-810
Beganović Kemal Resnik-215/5, 215/6 25. maj 2015.god. 06/5-187
Alomerović Alija Resnik-93/2 05. februar 2015.god. 06/5-200
Šabanović Zaim Gubavač-680 08. jul 2015.god. 06/5-657
Direkcija za izgradnju i investicije Grab-3456 24. novembar 2015.god. 06/5-3544
Bahović Feriz Bijelo Polje-625/2 19. novembar 2015.god. 06/5-3471
Drpljanin Ćemal Resnik-555/1 11. novembar 2015.god. 06/5-3300
Damjanović Zoran Lijeska-2197 09. novembar 2015.god. 06/5-3240
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 28. oktobar 2015.god. 06/5-2756
Konatar Damjan Unevina-642 27. oktobar 2015.god. 06/2-2658
Kuč Miljan Rakonje-2129/6 26. oktobar 2015.god. 06/5-2532
Đalović Saša Bijelo Polje-1429 15. oktobar 2015.god. 06/2-2214
Kljajić Darinka i Senka Zaton-1415/2 14. oktobar 2015.god. 06/2-2167
Avdić Senad Kradenik-1127 08. oktobar 2015.god. 06/5-2070
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 01. oktobar 2015.god. 06/2-1926
Omerović Refadil Potkrajci-869 30. septembar 2015.god. 06/4-1916
Društvo za telekomunikacije "Mtel" DOO Tomaševo-167 24. septembar 2015.god. 06/5-1865
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Potkrajci-391/2, 391/3 21. septembar 2015.god. 06/2-1823
Zejnilović Izet Resnik-543/1 17. septembar 2015.god. 06/5-1754
Bjelopavlić Vučeta Njegnjevo-40/5 16. septembar 2015.god. 06/5-1726
Femić Saša Bijelo Polje-1537 11. septembar 2015.god. 06/5-1663
Grbović Halil Resnik-322, 321 09. septembar 2015.god. 06/2-1577
Zoronjić Kenan Resnik-510/10, 509/7 07. septembar 2015.god. 06/2-1484
Elektroprivreda CG AD Nikšić Zaton-1103 27. avgust 2015.god. 06/2-1224
Bulatović Miraš Ravna Rijeka-282 24. avgust 2015.god. 06/5-1212
Čabarkapa Novica Bijelo Polje-3742/3 18. avgust 2015.god. 06/5-1130
Alilović Almir Potkrajci-268/3 12. avgust 2015.god. 06/5-1051
Bošković Željko Bijelo Polje-2202/3 08. jul 2015.god. 06/5-660
Elektroprivreda CG AD Nikšić Bijelo Polje-1843/2 04. jun 2015.god. 06/1-175
Krgović Željko Bijelo Polje-1120 22. jun 2015.god. 06/5-444
Salemović Eldin Resnik-563/5 12. jun 2015.god. 06/5-365
DOO "Sanpetrol" Ravna Rijeka-1009/2 11. jun 2015.god. 06/5-344
Erović Mulaz Resnik-409/8 05. jun 2015.god. 06/4-297
Bubanja Dragan Zaton-805/6 15. maj 2015.god. 06/5-145
Bećirović Elmaz Potkrajci-6 06. maj 2015.god. 06/4-30
Šabanović Rasim Srednje Brdo-1710 07. maj 2015.god. 06/2-45
Konatar Sreto Ravna Rijeka-938 26. februar 2015.god. 06/2-398
Bećirović Mensad Kukulje-790, 792/2 09. mart 2015.god. 06/5-458
Međedović Alema Resnik-543/3 10. mart 2015.god. 06/5-461
Elektroprivreda CG AD Nikšić Njegnjevo-1408 02. april 2015.god. 06/2-639
Ilić Saša Njegnjevo-935/2 09. april 2015.god. 06/5-699
Cerović Milutin Majstorovina-3153 21. april 2015.god. 06/5-752
Mekić Rafet Resnik-543/1 05. maj 2015.god. 06/5-20
Grbović Halil Resnik-322 30. decembar 2015.god. 06/5-2168
Martinović Meho Bijelo Polje-3789/2 05. januar 2015.god. 06/5-3
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1523, 1616/1, 1620 20. januar 2015.god. 06/5-60
Bektašević Ćamil Rasovo-324/1 20. januar 2015.god. 06/5-57
Direkcija za izgradnju i investicije Crnča-Laholo-2532, 68, 91, 45 22. januar 2015.god. 06/5-83
Zoronjić Edina Gubavač-650, 651 23. januar 2015.god. 06/5-93
Premtić Emil Resnik-691/2, 691/5 26. januar 2015.god. 06/5-99
Šaronjić Rifat Voljavac-572/1 02. februar 2015.god. 06/5-166
Grebović Mikota Voljavac-551/2 02. februar 2015.god. 06/2-164
Suljević Amir Kanje-431 10. februar 2015.god. 06/5-218
Bošković Zdravko Cerovo-1851 11. februar 2015.god. 06/5-255
Konatar Zoran Unevina-296 12. februar 2015.god. 06/5-261
Mucević Džemal Poda-1294, 1293 13. februar 2015.god. 06/4-293
Direkcija za izgradnju i investicije Sipanje-239, 238, 237, 250 16. februar 2015.god. 06/2-304
Elektroprivreda CG AD Nikšić Nedakusi-86/4,90/104,89,264 27. februar 2015.god. 06/5-407
AD "Bjelasica Rada" Bijelo Polje-14/3 25. februar 2015.god. 06/2-391
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/7 14. oktobar 2015.god. 06/5-2166
Vuković Miloš Pavino Polje-760 27. avgust 2015.god. 06/5-1222
Direkcija za izgradnju i invsticije Bistrica-989,502,843,841 19. avgust 2015.god. 06/2-1138
Baltić Ivan Bijelo Polje-2049 12. avgust 2015.god. 06/4-1055
Muratović Mersad Resnik-709/3 11. avgust 2015.god. 06/5-1042
Mucević Fikret Srđevac-876, 877 11. avgust 2015.god. 06/5-1046
Madžgalj Radovan Bijelo Polje-2099 30. jul 2015.god. 06/5-856
Zaimović Ernad Bijelo Polje-3172/20 29. jul 2015.god. 06/5-837
Elektroprivreda CG AD Nikšić Voljavac-640 27. jul 2015.god. 06/2-793
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1803, 1800 20. jul 2015.god. 06/2-732
Heldić Šefko Bijelo Polje-1165 10. jul 2015.god. 06/5-677
Hadžajlić Muhamed Bijelo Polje-3788/1 22. jun 2015.god. 06/5-449
Direkcija za izgradnju i investicije Poda-493, 1814, 854 16. jun 2015.god. 06/5-393
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Pavino Polje-45/2 01. jun 2015.god. 06/5-231
Čabarkapa Aleksandar Tomaševo-403 01. jun 2015.god. 06/5-230
Džafović Ilka Potkrajci-472/4 26. maj 2015.god. 06/5-197
Madžgalj Darinka Majstorovina-2813 25. maj 2015.god. 06/5-188
DOO "Meso-promet" Bijelo Polje-14/3 15. maj 2015.god. 06/2-172
Veličković Vladimir i Petar Resnik-565 30. april 2015.god. 06/2-820
Dizdarević Elvir Gubavač-296/1, 282 23. april 2015.god. 06/5-772
Međedović Kemal Bistrica-232 30. april 2015.god. 06/5-822
DOO "Prima R" Bijelo Polje-1148/1 15. april 2015.god. 06/4-720
Elektroprivreda CG AD Nikšić Bijelo Polje 02. april 2015.god. 06/2-638
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7, 91/18 24. mart 2015.god. 06/4-581
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113,1799,441,1799 24. mart 2015.god. 06/2-574
Ćorović Muzafer Lozna 17. mart 2015.god. 06/5-511
Alilović Džavid Potkrajci-482/3 03. mart 2015.god. 06/5-426
Čabarkapa Siniša Grab-3052 27. februar 2015.god. 06/2-409
Bučan Huso Gubavač-53 20. februar 2015.god. 06/5-359
Božović Nikola Majstorovina-2386 16. februar 2015.god. 06/2-303
DOO " S-Gradnja komerc" Bijelo Polje-1000 16. februar 2015.god. 06/4-300
Jeremić Dragić Majstorovina-2550 11. februar 2015.god. 06/5-236
Medojević Ivan Muslići-629 21. februar 2015.god. 06/2-258
Dangubić Duško Zaton-1176 29. januar 2015.god. 06/4-145
Direkcija za izgradnju i investicije Poda-493, 1814, 854 22. januar 2015.god. 06/5-82
Međedović Esad Resnik-541/3 21. januar 2015.god. 06/5-72
Hasanović Rešad Dobrakovo-24 20. januar 2015.god. 06/5-70
Knežević Vuk Potkrajci-149 20. januar 2015.god. 06/5-68
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1293, 1250 20. januar 2015.god. 06/5-75
Begović Iso Rasovo-544/2, 551 15. januar 2015.god. 06/5-36
Bošković Danijela Bijelo Polje-1592 13. januar 2015.god. 06/5-9

 


ZAHTJEVI - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 09. januar 2014. god. 06/6-2
Radović Jovanka Bijelo Polje - 253 09. januar 2014. god. 06/5-9
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 09. januar 2014. god. 06/6-5
Radović Goran Zaton - 1445 09. januar 2014. god. 06/5-6
Omerović Zihno Potkrajci - 901 09. januar 2014. god. 06/5-8
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 09. januar 2014. god. 06/1-2
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 10. januar 2014. god. 06/5-11
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 13. januar 2014. god. 06/6-17
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 13. januar 2014. god. 06/5-21
"Montefarm" Bijelo Polje - 1147/3 13. januar 2014. god. 06/6-16
Ljuljević Munib Bijelo Polje - 494/10 14. januar 2014. god. 06/5-32
Idrizović Kemal Bijelo Polje - 367 15. januar 2014. god. 06/6-37
Šukurica Ifet Potkrajci - 198/2 17. januar 2014. god. 06/5-38
"Elektrodistribucija" Kostenica - 3 17. januar 2014. god. 06/5-49
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 17. januar 2014. god. 06/6-39
Ustić Latif Bijelo Polje - 306 17. januar 2014. god. 06/6-41
Mekić Muharem Bijelo Polje - 353 20. januar 2014. god. 06/5-48
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 20. januar 2014. god. 06/5-47
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 21. januar 2014. god. 06/57
Sijarić Rafet Resnik - 216/3 21. januar 2014. god. 06/6-60
Idrizović Ferka Bijelo Polje - 1247 21. januar 2014. god. 06/5-62
Jovović Saša Bijelo Polje - 1380 22. januar 2014. god. 06/5-68
Zlajić Goran Zaton - 2447 22. januar 2014. god. 06/6-64
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 23. januar 2014. god. 06/6-74
Obradović Nebojša Njegnjevo - 963 24. januar 2014. god. 06/6-88
Ećo Rafet Metanjac - 103 24. januar 2014. god. 06/6-91
Bošković Željko Bijelo Polje - 2202/1 27. januar 2014. god. 06/6-95
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 29. januar 2014. god. 06/6-107
Medojević Radomir Bijelo Polje - 314 31. januar 2014. god. 06/6-118
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 03. februar 2014. god. 06/6-121
Osmanović Ago Orahovica - 1040 03. februar 2014. god. 06/5-122
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 05. februar 2014. god. 06/5-136
Beganović Aladin Resnik - 834 05. februar 2014. god. 06/5-138
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1124/1 06. februar 2014. god. 06/6-148
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 29.n 06. februar 2014. god. 06/6-149
Šćekić Ranko Bijelo Polje - 2209/1 10. februar 2014. god. 06/6-161
Rakonjac Miroljub Resnik - 115/1 10. februar 2014. god. 06/6-163
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 29.n 11. februar 2014. god. 06/6-164
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 13. februar 2014. god. 06/5-200
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1543 13. februar 2014. god. 06/6-202
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 14. februar 2014. god. 06/6-215
Timotijević Darko Bijelo Polje - 884,885 14. februar 2014. god. 06/5-211
"Elektrodistribucija" Kovren - 978 17. februar 2014. god. 06/6-221
Nešević Ivan Bijelo Polje - 196 17. februar 2014. god. 06/6-224
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 17. februar 2014. god. 06/6-230
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 18. februar 2014. god. 06/5-228
Šabotić Elvisa Resnik - 523/4 19. februar 2014. god. 06/6-235
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1502/1 19. februar 2014. god. 06/6-241
Međedović Nijaz Bijelo Polje - 26 20. februar 2014. god. 06/5-247
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 20. februar 2014. god. 06/6-248
Ramović Ahmedin Nedakusi - 713/3 20. februar 2014. god. 06/6-249
Zeković Admir Nedakusi - 783/19 21. februar 2014. god. 06/5-262
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 21. februar 2014. god. 06/6-260
"Elektronika Komerc" DOO Bijelo Polje - 444/1 21. februar 2014. god. 06/6-266
Kalić Edin i Damir Bijelo Polje - 467 21. februar 2014. god. 06/6-259
Ramović Admir Nedakusi - 714/3 21. februar 2014. god. 06/6-258
Šabanović Suad Potkrajci - 527/6 21. februar 2014. god. 06/5-261
Ljuca Habib Potkrajci - 1058 21. februar 2014. god. 06/6-263
Konatar Milić Unevina - 677 24. februar 2014. god. 06/6-272
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 25. februar 2014. god. 06/5-284
Direkcija za izgradnju i inves R.Rijeka i Toma - 1360 25. februar 2014. god. 06/5-274
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 25. februar 2014. god. 06/5-277
Direkcija za izgradnju i inves Tomaševo - 929 25. februar 2014. god. 06/5-275
Femić Vukman Bijelo polje - 2086/2 25. februar 2014. god. 06/5-279
Rakočević Milan Ravna Rijeka - 883/4 25. februar 2014. god. 06/5-278
Brzać Hata Bijelo Polje - 780/4 25. februar 2014. god. 06/5-276
Hot Ruždija Dubovo - 2236 26. februar 2014. god. 06/6-288
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 26. februar 2014. god. 06/5-292
Odbor Islamske zajednice Gubavač - 417/2 26. februar 2014. god. 06/6-295
"Elektronika Komerc" DOO Bijelo Polje - 444/1 26. februar 2014. god. 06/6-290
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 26. februar 2014. god. 06/5-291
Direkcija za izgradnju i inves Potkrajci - 1098 27. februar 2014. god. 06/5-300
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 27. februar 2014. god. 06/6-299
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 28. februar 2014. god. 06/5-304
Halilović Mervan Bijelo polje - 203 03. mart 2014. god. 06/6-311
Šećerović Sead Bijelo Polje - 1176 04. mart 2014. god. 06/5-328
Leković Jovo Pavino Polje - 9/1 04. mart 2014. god. 06/5-329
Banda Zuhra Nedakusi - 774 04. mart 2014. god. 06/5-331
Balić Adnan Resnik - 155/6 04. mart 2014. god. 06/6-330
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798/1 05. mart 2014. god. 06/5-336
"PNP Perošević" doo Bijelo Polje - 1933/4 06. mart 2014. god. 06/5-342
Šćekić Ranko Rakonje - 2209/3 10. mart 2014. god. 06/5-358
Osmanović Ago Orahovica - 1040/2 10. mart 2014. god. 06/5-357
Joksimović Slavko Bijelo Polje - 718/3 11. mart 2014. god. 06/5-374
Beganović Aladin Resnik - 93/12 11. mart 2014. god. 06/5-369
Selimović Halil nema - 531/3 11. mart 2014. god. 06/5-370
Lalević Vladislav Potkrajci - 116 12. mart 2014. god. 06/5-378
Međedović Šukrija Majstorovina - 3915/2 12. mart 2014. god. 06/5-377
Softić Nedžad Potkrajci - 821/3 13. mart 2014. god. 06/5-384
Ećo Rafet Metanjac - 103 13. mart 2014. god. 06/6-389
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 14. mart 2014. god. 06/6-400
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 17. mart 2014. god. 06/5-408
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 75 18. mart 2014. god. 06/6-409
Bašić Kemal Bijelo Polje - 2482/1 18. mart 2014. god. 06/5-410
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 90/2; 19. mart 2014. god. 06/5-429
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 90/2, 19. mart 2014. god. 06/5-428
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 422/1 19. mart 2014. god. 06/5-425
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1312/2 19. mart 2014. god. 06/5-423
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 90/2 19. mart 2014. god. 06/5-427
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 155 156 19. mart 2014. god. 06/5-424
Balić Adnan Resnik - 155/6 19. mart 2014. god. 06/5-421
Joksimović Ranka Rasovo - 376/5 19. mart 2014. god. 06/5-422
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 303/1 19. mart 2014. god. 06/5-426
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 21. mart 2014. god. 05/4-445
Martinović Damir Unevina - 692 693 24. mart 2014. god. 06/6-457
Femić Vukman Bijelo polje - 2086/2 24. mart 2014. god. 06/6-449
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 24. mart 2014. god. 06/5-461
"Elektrodistribucija" Kostenica - 3 25. mart 2014. god. 06/5-468
Stožinić Nenad Ravna Rijeka - 1336 25. mart 2014. god. 06/5-466
Kajić Ramiz i Edin Bijelo Polje - 457 25. mart 2014. god. 06/5-459
Direkcija za izgradnju i inves Poda - 733 26. mart 2014. god. 06/5-476
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 26. mart 2014. god. 06/5-475
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1543 26. mart 2014. god. 06/6-477
Martinović Damir Unevina - 693/1 27. mart 2014. god. 06/5-481
Šabanović Muhamel Rasovo - 580/1 28. mart 2014. god. 06/5-488
Adrović Fadila Nedakusi - 90/104 31. mart 2014. god. 06/6-508
Omerhodžić Nermin Rasadnik - 93/2/8 31. mart 2014. god. 06/2-499
Raičević Darko Bijelo Polje - 268/1 01. april 2014. god. 06/5-516
Mrdak Jovanka Bijelo Polje - 253 01. april 2014. god. 06/5-511
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 01. april 2014. god. 06/6-509
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/2 01. april 2014. god. 06/6-510
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 02. april 2014. god. 06/6-523
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 02. april 2014. god. 06/6-524
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 02. april 2014. god. 06/5-519
Zlajić Goran Zaton - 2447 03. april 2014. god. 06/5-526
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 04. april 2014. god. 06/5-541
Rudić Drago Rasovo - 178/2 07. april 2014. god. 06/6-557
Božović Božina Zaton - 1452/3 07. april 2014. god. 06/5-543
Direkcija za izgradnju i inves Tomaševo - 929 08. april 2014. god. 06/5-565
Direkcija za izgradnju i inves Ravna Rijeka - 1360 08. april 2014. god. 06/5-564
Lalević Radoman Potkrajci - 84 09. april 2014. god. 06/5-579
Šćekić Nebojša Resnik - 539/11 09. april 2014. god. 06/5-580
DOO "ABOUNTIR" BAR Jabučno - 503 09. april 2014. god. 06/5-573
Šljivić Vladimir Bijelo Polje - 2803 09. april 2014. god. 06/5-574
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798/1 10. april 2014. god. 06/6-583
Rakočević Ivan Ravna Rijeka - 950/2 11. april 2014. god. 06/6-591
Vesković Sakip Ravna Rijeka - 184/7 14. april 2014. god. 06/5-600
Burdžović Avdulah i Omer Bijelo Polje - 1111/4 14. april 2014. god. 06/5-610
Poleksić Milan Nikoljac - 1615 14. april 2014. god. 06/5-609
Krajnović Goran Bijelo Polje - 1453/2 14. april 2014. god. 06/5-611
Zeković Muamer Potkrajci - 1058 15. april 2014. god. 06/5-612
Gurešić Dejan Zaton - 1251/2 16. april 2014. god. 06/5-632
Direkcija za izgradnju i inves Zaton - 2857 17. april 2014. god. 06/6-643
Šahman Mervin Bijelo Polje - 1117/3 17. april 2014. god. 06/5-648
Muratović Šerif Resnik - 390/2 17. april 2014. god. 06/4-649
Dangubić Radojko Zaton - 968 17. april 2014. god. 06/5-647
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 22. april 2014. god. 06/6-655
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453/1 22. april 2014. god. 06/5-650
Femić Vukman Bijelo polje - 2086/2 22. april 2014. god. 06/6-652
Balijagić Bećir Bijelo Polje - 3174 22. april 2014. god. 06/5-654
Bošković Đurđa Bijelo Polje - 2096/1 22. april 2014. god. 06/6-653
Božović Miljan Zaton - 1231/2 22. april 2014. god. 06/5-660
Bulatović Milisav Bijelo Polje - 2143/1 22. april 2014. god. 06/6-651
"Vratimo život selu" udruželje Majstorovina - 3156 23. april 2014. god. 06/5-675
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 23. april 2014. god. 06/4-663
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2738 23. april 2014. god. 06/5-664
Drpljanin Derviš Nedakusi - 300/1 24. april 2014. god. 06/6-676
Raković Radosav Resnik - 426/3 25. april 2014. god. 06/2-683
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2348 25. april 2014. god. 06/2-680
Direkcija za izgradnju i inves Zaton - 2857 25. april 2014. god. 06/2-679
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 28. april 2014. god. 06/2-687
Sadiković Refik Bijelo Polje - 1253/1 30. april 2014. god. 06/5-699
Bulatović Andrija Bijelo Polje - 1684/1 30. april 2014. god. 06/6-698
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 30. april 2014. god. 06/6-703
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje - 458 459 30. april 2014. god. 06/5-701
Zlajić Dragomir Bijelo Polje - 4568 30. april 2014. god. 06/6-704
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 30. april 2014. god. 06/2-700
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 05. maj 2014. god. 06/6-723
Šukurica Ifet Potkrajci - 198/2 05. maj 2014. god. 06/6-721
Ramović Ahmedin i Admir Nedakusi - 713/3 06. maj 2014. god. 06/2-731
Bahović Mušo Bijelo Polje - 79/2 06. maj 2014. god. 06/6-730
Balić Adnan Resnik - 155/6 06. maj 2014. god. 06/5-728
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 06. maj 2014. god. 06/6-729
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 8/4 06. maj 2014. god. 06/2-732
Konatar Dragomir Bijelo Polje - 2131/1 07. maj 2014. god. 06/5-739
Pajević Ilija Njegnjevo - 939/1 07. maj 2014. god. 06/2-740
Šabanović Suad Potkrajci - 527/6 08. maj 2014. god. 06/5-742
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/1 08. maj 2014. god. 06/5-743
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/1 08. maj 2014. god. 06/5-743
Rovčanin Radivoje Njegnjevo - 1293/1 09. maj 2014. god. 06/6-751
Vojinović Milosav Ravna Rijeka - 185/1 09. maj 2014. god. 06/2-750
Martinović Damir Unevina - 692/2 12. maj 2014. god. 06/6-767
Konatar Dragoljub Mioče - 76 12. maj 2014. god. 06/6-753
Omerhodžić Nermin Resnik - 93/8 12. maj 2014. god. 06/6-766
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 13. maj 2014. god. 06/6-768
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 14. maj 2014. god. 06/6-796
Knežević Veljko Potkrajci - 32/1 14. maj 2014. god. 06/6-788
Balić Adnan Resnik - 155/6 14. maj 2014. god. 06/6-793
Franca Ziad Resnik - 272/1 14. maj 2014. god. 06/2-786
Rovčanin Radivoje Njegnjevo - 1293/1 14. maj 2014. god. 06/2-787
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 15. maj 2014. god. 06/6-802
Franca Ševćet Resnik - 291/1 15. maj 2014. god. 06/4-801
Šćekić Ranko Rakonje - 2209/3 15. maj 2014. god. 06/6-799
Mekić Ersin Rasovo - 143/1 15. maj 2014. god. 06/6-803
Lazović Dejan Potkrajci - 206/11 15. maj 2014. god. 06/6-800
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 16. maj 2014. god. 06/6-814
Zeković Muamer Potkrajci - 1058 16. maj 2014. god. 06/6-810
Burić Dragan Pavino Polje - 275 16. maj 2014. god. 06/2-816
Avdić Hajriz Ravna Rijeka - 69/4 16. maj 2014. god. 06/5-818
DOO "Selektor" Gubavač - 621/1 16. maj 2014. god. 06/2-815
Burić Dragan Pavino Polje - 277 16. maj 2014. god. 06/2-817
Alilović Esmedin Potkrajci - 527/1 19. maj 2014. god. 06/5-826
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 19. maj 2014. god. 06/5-828
Bašić Kemal Bijelo Polje - 2482/1 20. maj 2014. god. 06/6-835
Suljević Munib Bijelo Polje - 494/10 27. maj 2014. god. 06/4-849
Hot Edis Resnik - 686/3 27. maj 2014. god. 06/5-853
Šukurica Ifet Potkrajci - 198/2 28. maj 2014. god. 06/5-861
Gorčević Salko Gubavač - 612 29. maj 2014. god. 06/5-866
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/1 03. jun 2014. god. 06/5-900
Rakonjac Dalibor Rasovo - 376/7 10. jun 2014. god. 06/2-937
Zlajić Goran Zaton - 2447 12. jun 2014. god. 06/6-947
"Eko Meduza" DOO Bijelo Polje - 13/2 12. jun 2014. god. 06/5-948
Šćekić Miodrag Femića Krš - 721 17. jun 2014. god. 06/5-965
Rakočević Ivan Ravna Rijeka - 947/3 18. jun 2014. god. 06/5-981
Viši sud Bijelo Polje - 1085/1 19. jun 2014. god. 06/5-1001
Bulatović Nikola Bojišta - 277 24. jun 2014. god. 06/5-1024
Pantović Čedomir Jabučno - 554 26. jun 2014. god. 06/2-1032
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 27. jun 2014. god. 06/2-1038
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 03. jul 2014. god. 06/6-99
Božović Božina Zaton - 1452/3 04. jul 2014. god. 06/6-1188
Gurešić Dejan Zaton - 1251/2 10. jul 2014. god. 06/6-1084
Begović Zeno Bijelo Polje - 926 11. jul 2014. god. 06/5-1092
Čindrak Elmaz Bistrica - 19/43 23. jul 2014. god. 06/5-1146
Šćekić Nebojša Resnik - 539/11 25. jul 2014. god. 06/2-1152
Mucević Ferhan Poda - 836/1 05. avgust 2014. god. 06/2-1198
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 05. avgust 2014. god. 06/6-115

 


ZAHTJEVI - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 09. januar 2013. god. 06/5-9
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 10. januar 2013. god. 06/2-120-12
Softić Mirsad Poda - 486 11. januar 2013. god. 06/5-13
AD "MADŽGALJ COMPANY" Bijelo Polje - 1117/3 13. januar 2013. god. 06/4-35
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 17. januar 2013. god. 06/5
Pepeljak Bajram Potkrajci - 692 21. januar 2013. god. 06/5
Bektašević Ćamil Rasovo - 324/1 28. januar 2013. god. 06/2-13/2-13
Direkcija za izgradnju i investicije - 28. januar 2013. god. 06/5-16/13
Mulalić Mirsad Bijelo Polje - 1788 29. januar 2013. god. 06/5-73
Duborija Dragomir, Božo i Dragoljub Bijelo Polje - 419 30. januar 2013. god. 06/5-19/13
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 30. januar 2013. god. 06/2-7/3
Franca Šefko Resnik - 1206 04. februar 2013. god. 06/5-99
Malović Zorica Rasovo - 363/2 04. februar 2013. god. 06/6-36/1
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 05. februar 2013. god. 06/6-37/1
Dizdarević Smajo Bijelo Polje - 1265 05. februar 2013. god. 06/5-108
Damjanović Sekule Bijelo Polje - 1268 08. februar 2013. god. 06/6-129
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 75 14. februar 2013. god. 06/5-27/13
Odbor Islamske zajednice Gubavač - 417/2 14. februar 2013. god. 06/5-29/13
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 19. februar 2013. god. 06/2
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 20. februar 2013. god. 06/6-39/1
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 21. februar 2013. god. 06/6-40/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 25. februar 2013. god. 06/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 25. februar 2013. god. 06/2
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 27. februar 2013. god. 06/5-189
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 27. februar 2013. god. 06/2-187
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/4 27. februar 2013. god. 06/5-188
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/1 28. februar 2013. god. 06/5-191
Ministarstvo zdravlja
JZU Opšta Bolnica
Bijelo Polje - 1933/1 01. mart 2013. god. 06/6-41/1
Sošić Goran Ravna Rijeka - 1290 04. mart 2013. god. 06/5-201
Sijarić Rasim Resnik - 935 05. mart 2013. god. 06/5-206
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1803 05. mart 2013. god. 06/2
Višnjić Esmir Crniš - 3/12/1 06. mart 2013. god. 06/5-264
Omerović Mevludin Potkrajci - 828/11 07. mart 2013. god. 06/6-43/1
Knežević Vukojica Lekovina - 2239/1 07. mart 2013. god. 06/6-42/1
AD Crnogorski Telekom Potkrajci - 555/1 07. mart 2013. god. 06/6-44
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 07. mart 2013. god. 06/6-45/1
Kosović Bogoljub Mioče - 1044 08. mart 2013. god. 06/2
Halilović Mervan Bijelo Polje - 203/1 10. mart 2013. god. 06/6-46/1
Ustić Latif Bijelo Polje - 306 11. mart 2013. god. 06/5-39/13
Varagić Blažo Bliškovo - 1645 11. mart 2013. god. 06/5
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 14. mart 2013. god. 06/5
Direkcija za izgradnju i investicije - 15. mart 2013. god. 07/1
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje - 1801/1 15. mart 2013. god. 06/4
Halilović Remzad Resnik - 511/5 19. mart 2013. god. 06/5-269
Bakija Ajdin Poda - 1787 21. mart 2013. god. 06/5-278
Erović Fehim Poda - 479 25. mart 2013. god. 06/6-54
Adamović Milan Zaton - 2010/1 25. mart 2013. god. 06/5-288
Avdić Ile Mojstir - 18/28/7 25. mart 2013. god. 06/5
Radović Petar Bijelo Polje - 686/1 25. mart 2013. god. 06/5
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 26. mart 2013. god. 06/6-53
Hot Ruždija Dubovo - 2236 27. mart 2013. god. 06/6-55
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 28. mart 2013. god. 06/5
Kolić Safet Bijelo Polje - 1809/2 01. april 2013. god. 06/5-340
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 02. april 2013. god. 06/5
Franca Haris Resnik - 30/10 02. april 2013. god. 06/5
Ramović Šefik Orahovica - 2266 05. april 2013. god. 06/5-549
Ćorović Ćerim Bijelo Polje - 132 05. april 2013. god. 06/5-59/13
Došljak Radovan Ivanje - 1232 05. april 2013. god. 06/2
Udruženje poljoprivrednika "Vratimo život selu" Majstorovina - 3156 08. april 2013. god. 06/2
Damjanović Mihailo Bojišta - 1375 08. april 2013. god. 06/5-62/13
Konatar Slobo Voljavac - 513 09. april 2013. god. 06/5-60/13
Petrić Milić Zaton - 2546/1 17. april 2013. god. 06/5-439
Bećirović Safet Kukulje - 1405/1 22. april 2013. god. 06/5-66/13
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 22. april 2013. god. 06/5-69/13
Timotijević Darko Lješnica - 886 23. april 2013. god. 06/5-64/13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 540 25. april 2013. god. 06/5-68/13
Šahman Nermin Lozna - 6/15/3 25. april 2013. god. 06/5-498
Muradbašić Zaim Bijelo Polje - 864/12 26. april 2013. god. 06/5-72/13
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 26. april 2013. god. 06/6-67
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 26. april 2013. god. 06/2
Raković Tomislav Potkrajci - 808 26. april 2013. god. 06/5-78/13
Grebović Mlađen Bijelo Polje - 825/2 26. april 2013. god. 06/5-491
Lješnjak Zvonko i Svetozar Bijelo Polje - 365 29. april 2013. god. 06/5-79/13
Stožinić Nenad Ravna Rijeka - 1336 30. april 2013. god. 06/5-80/13
Hadžajlić Redžo Bijelo Polje - 3755 09. maj 2013. god. 06/2
Ramović Šefik Orahovica - 2266 09. maj 2013. god. 06/6-74
DOO "Montenegroput" Nedakusi - 90/104 13. maj 2013. god. 06/5-88/13
Sadiković Sehadi Bijelo Polje - 1088 20. maj 2013. god. 06/6-78
Pavlović Milan Resnik - 345/2 20. maj 2013. god. 06/5-44/13
Raičević Radomir Potkrajci - 541/1 23. maj 2013. god. 06/5
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 27. maj 2013. god. 06/5-91/13
Klapija Ćerim Poda - 1741 29. maj 2013. god. 06/5-92/13
Klapija Ćerim Poda - 1741 03. jun 2013. god. 06/5-100/13
Knežević Dragiša Bijelo Polje - 187 04. jun 2013. god. 06/5-99/13
Rahim Softić Resnik - 561/6 06. jun 2013. god. 06/6-716
Zlajić Goran Zaton - 2447 07. jun 2013. god. 06/5-640
Obradović Saša Bijelo Polje - 244/2 11. jun 2013. god. 06/5-654
Pačariz Senad Crnča - Lahola - 2424/2 11. jun 2013. god. 06/5-651
Karadžić Miško Lješnica - 1628 12. jun 2013. god. 06/5-656
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 13. jun 2013. god. 06/5
Šahman Hazir Resnik - 953/7 13. jun 2013. god. 06/6
Đogović Nenad Majstorevina - 474 13. jun 2013. god. 06/5
Hasanović Edis Dobrakovo - 259 17. jun 2013. god. 06/5
"Eparhija Budimljansko-Nikšićka" Bliškovo - 1086/2 17. jun 2013. god. 06/5
DOO"Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1056 17. jun 2013. god. 06/6-680
Brčvak Mensur Bijelo Polje - 1018 18. jun 2013. god. 06/5-686
Šutović Velibor Lješnica - 1967 20. jun 2013. god. 06/5-689
Hasanović Hedim Bijelo Polje - 780/5 26. jun 2013. god. 06/4-678
DOO "Fibernet" Bijelo Polje - 11/1 26. jun 2013. god. 06/6-730
Medojević Radomir Bijelo Polje - 314 26. jun 2013. god. 06/5-676
Martinović Damir Unevina - 692 27. jun 2013. god. 06/5-720
Dangubić Darko List - 213 - 185/13 28. jun 2013. god. 06/5-722
Ljujić Božidar Bijelo Polje - 1645/1 01. jul 2013. god. 06/4
Leković Dragica Cerovo - 298/3 01. jul 2013. god. 06/4-728
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 01. jul 2013. god. 06/4-723
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 02. jul 2013. god. 06/5-95/1
Hajdarpašić Ismet Bijelo Polje - 1288/2 02. jul 2013. god. 06/4-738
Čikić Hajrudin Bijelo Polje - 174 03. jul 2013. god. 06/6-739
Mekić Ersin Rasovo - 143/1 03. jul 2013. god. 06/6-741
Mekić Fahrudin Rasovo - 143/1 03. jul 2013. god. 06/6-740
Franca Ruždija Resnik - 211/2 05. jul 2013. god. 06/5-747
Kuruglić Aida Bijelo Polje - 1359/2 05. jul 2013. god. 06/5-748
Kandić Blagomir Bijelo Polje - 49/4 08. jul 2013. god. 06/5-753
Obradović Božidar Zaton - 1431/1 09. jul 2013. god. 06/5-769
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 09. jul 2013. god. 06/6-763
Dervović Safet Bijelo Polje - 1695/1 10. jul 2013. god. 06/5-773
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 10. jul 2013. god. 06/5-774
Direkcija za izgradnju i investicije - 12. jul 2013. god. 06/6-816
Bučan Hamdija Gubavač - 573 12. jul 2013. god. 06/5-788
Šiljak Marko Sokolac - 708/1 12. jul 2013. god. 06/5-787
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 16. jul 2013. god. 06/6-790
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 16. jul 2013. god. 06/6-791
Zejak Nikica Bijelo Polje - 625/9 23. jul 2013. god. 06/6-819
Sadik Skoko Resnik - 10/2 24. jul 2013. god. 06/5-821
Hasanović Hedin Bijelo Polje - 780/5 25. jul 2013. god. 06/5-827
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 27. jul 2013. god. 06/4-933
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 30. jul 2013. god. 06/5-840
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 30. jul 2013. god. 06/4-841
Hurić Sefer Bijelo Polje - 837/2 30. jul 2013. god. 06/6-834
Hasković Dževad Potkrajci - 552/3 30. jul 2013. god. 06/5-837
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 31. jul 2013. god. 06/6-842
AD Elektrodistribucija Ravna Rijeka - 218 31. jul 2013. god. 06/6-847
AD Elektrodistribucija Nedakusi - 86/4 31. jul 2013. god. 06/6-846
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 31. jul 2013. god. 06/5-843
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 01. avgust 2013. god. 06/6-853
Balić Sabahudin Boljanina - 14/20 01. avgust 2013. god. 06/5-852
Šabotić Elvisa Resnik - 523/4 05. avgust 2013. god. 06/2-866
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798 05. avgust 2013. god. 06/6-864
Rovčanin Željko Bijelo Polje - 2086/8 05. avgust 2013. god. 06/6-863
Nedović Milivoje Bijelo Polje - 2213 05. avgust 2013. god. 06/2-867
Begović Džafer Rasovo - 542 06. avgust 2013. god. 06/6-872
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 06. avgust 2013. god. 06/6-875
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 07. avgust 2013. god. 06/6-876
Zlajić Goran Zaton - 2447 07. avgust 2013. god. 06/6-878
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 07. avgust 2013. god. 06/6-877
Slobodan Malović Rasovo - 363/2 11. avgust 2013. god. 06/6-992
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 11. avgust 2013. god. 06/6-991
Kljajević Vukoman Pavino Polje - 40 11. avgust 2013. god. 06/5-993
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 13. avgust 2013. god. 06/6-1008
Međedović Tale Bijelo Polje - 145/1 13. avgust 2013. god. 06/4-890
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 14. avgust 2013. god. 06/5-893
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 15. avgust 2013. god. 06/6-896
Softić Omer Resnik - 84/2 16. avgust 2013. god. 06/5-898
Ranko Damjanović Bijelo Polje - 1801/1 17. avgust 2013. god. 06/6-1014
Konatar Milić Unevina - 677 19. avgust 2013. god. 06/6-1042
Bučan Hamdija Gubavač - 573 19. avgust 2013. god. 06/6-900
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 19. avgust 2013. god. 06/4-899
Filipović Siniša Njegnjevo - 173 19. avgust 2013. god. 06/6-1041
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 20. avgust 2013. god. 06/6-1051
Kljajević Mile Bliškovo - 1156 20. avgust 2013. god. 06/5-910
DOO "Veritas" Ravna Rijeka - 146/1 22. avgust 2013. god. 06/4-923
DOO "Fibernet" Bijelo Polje - 11/1 22. avgust 2013. god. 06/6-94/2
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 22. avgust 2013. god. 06/5-922
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 22. avgust 2013. god. 06/6-920
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 23. avgust 2013. god. 06/6-925
Brčvak Mensur Bijelo Polje - 1018 23. avgust 2013. god. 06/5-926
Bajramspahić Mirasd Bijelo Polje - 2186/1 24. avgust 2013. god. 06/4-1066
Martinović Damir Unevina - 692 28. avgust 2013. god. 06/5-936
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 28. avgust 2013. god. 06/6-937
Bradić Petar Njegnjevo - 299/1 29. avgust 2013. god. 06/6-876
Radović Ivan Bijelo Polje - 2233/6 29. avgust 2013. god. 06/6-940
Konatar Zoran Unevine - 663 02. septembar 2013. god. 06/6-948
Elektrodistribucija Bijelo Polje - nema 02. septembar 2013. god. 06/6-949
Adrović Fadila Nedakusi - 90/104 02. septembar 2013. god. 06/6-944
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 02. septembar 2013. god. 06/6-947
Kadić Edin Resnik - 160/3 04. septembar 2013. god. 06/5-957
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 04. septembar 2013. god. 06/6-954
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 75,76 06. septembar 2013. god. 06/6-972
Medojević Radomir Bijelo Polje - 314 06. septembar 2013. god. 06/6-978
Šahman Ervin Rasovo - 453/2 09. septembar 2013. god. 06/4-979
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 09. septembar 2013. god. 06/6-985
Softić Safet Resnik - 86/6 09. septembar 2013. god. 06/6-981
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 10. septembar 2013. god. 06/5-987
Destanović Mesud Gubavač - 561 10. septembar 2013. god. 06/5-984
Suljević Hevko Bijelo Polje - 1269 12. septembar 2013. god. 06/6-1003
Burić Dragan Pavino Polje - 275 12. septembar 2013. god. 06/5-1005
Burić Dragan Pavino Polje - 275 12. septembar 2013. god. 06/5-1004
Bakija Resmir Poda - 1287 18. septembar 2013. god. 06/5-1031
Ljuca Habib Potkrajci - 1058 18. septembar 2013. god. 06/5-1037
Suljević Besim Metanjac - 915/2/1 18. septembar 2013. god. 06/5-1024
Direkcija za izgradnju i investicije - 18. septembar 2013. god. 06/6-1038
Halilović Refija Bijelo Polje - 2181/3 19. septembar 2013. god. 06/6-1045
Ivan Rakočević Ravna Rijeka - 950/2 20. septembar 2013. god. 06/5-988
Alilović Sanel Potkrajci - 281/1 23. septembar 2013. god. 06/5-1054
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 24. septembar 2013. god. 06/5-1070
Destanović Mesud Gubavač - 561 01. oktobar 2013. god. 1100
Šukurica Samir Nedakusi - 74/91 02. oktobar 2013. god. 06/5-1107
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1121
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1120
AD Crnogorski Telekom Potkrajci - 555/1 03. oktobar 2013. god. 06/6-1124
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1123
Rovčanin Radivoje - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1119
AD Crnogorski Telekom - 03. oktobar 2013. god. 06/6-1122
ŠIK "LIM" DOO Bijelo Polje - 825 04. oktobar 2013. god. 06/4-1128
Direkcija za izgradnju i investicije - 04. oktobar 2013. god. 06/6-1129
Leković Dragica Cerovo - 298/3 07. oktobar 2013. god. 06/6-1139
Mekić Avdulah Rasovo - 326 07. oktobar 2013. god. 06/6-1142
Joksimović Momir Lješnica - 1703 07. oktobar 2013. god. 06/6-1143
Zajmović Kemal Bijelo Polje - 1753/2 07. oktobar 2013. god. 06/6-1141
Balšić Nebojša Gubavač - 674/4 07. oktobar 2013. god. 06/6-1144
Martinović Damir Unevina - 692 07. oktobar 2013. god. 06/6-1145
Ećo Rafet Metanjac - 103 09. oktobar 2013. god. 06/6-1163
Elektrodistribucija Bijelo Polje - 524 10. oktobar 2013. god. 3682
Elektrodistribucija Njegnjevo - 1293/2 10. oktobar 2013. god. 3683
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 10. oktobar 2013. god. 06/6-1165
Kadić Edin Resnik - 160/3 10. oktobar 2013. god. 06/6-1166
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 10. oktobar 2013. god. 06/6-1170
Hot Ruždija Dubovo - 2236 10. oktobar 2013. god. 06/6-1167
Čindrak Sabro Resnik - 93/13 11. oktobar 2013. god. 06/6-1203
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1543 11. oktobar 2013. god. 06/6-1205
Glušac Ljubo i Zvonko Bijelo Polje - 375 11. oktobar 2013. god. 06/6-1206
Džafić Samedin Bijelo Polje - 974/1 11. oktobar 2013. god. 06/6-1197
Franca Daut Bijelo Polje - 1434/1 15. oktobar 2013. god. 06/5-997
Salković Diba Potkrajci - 479 18. oktobar 2013. god. 06/6-1238
Franca Vahid Resnik - 319 18. oktobar 2013. god. 06/6-1234
Asanagić Smail Poda - 501 18. oktobar 2013. god. 06/6-1240
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 22. oktobar 2013. god. 06/6-1246
Direkcija za izgradnju i investicije - 22. oktobar 2013. god. 06/6-1243
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 22. oktobar 2013. god. 06/8-1244
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 24. oktobar 2013. god. 06/5-1255
Zejnilović Mustafa Bijelo Polje - 3742/6 24. oktobar 2013. god. 06/5-1256
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 24. oktobar 2013. god. 06/5-1255
Direkcija za izgradnju i investicije - 28. oktobar 2013. god. 06/6-1266
Hasković Nedžad Potkrajci - 551 28. oktobar 2013. god. 06/5-1264
Šabotić Ismet Rasovo - 548/1 29. oktobar 2013. god. 06/6-1270
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 29. oktobar 2013. god. 06/6-1275
Kolić Demir Bijelo Polje - 974/4 04. novembar 2013. god. 06/6-1296
Bakija Resmir Poda - 1287 04. novembar 2013. god. 06/6-1295
DOO"Pex imp 6" Resnik - 527/4 05. novembar 2013. god. 06/5-1313
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 05. novembar 2013. god. 06/5-1314
Kalić Edin i Damir Bijelo Polje - 467 05. novembar 2013. god. 06/6-1307
Nikolić Goran Bijelo Polje - 1483/3 05. novembar 2013. god. 06/6-1309
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 06. novembar 2013. god. 06/6-1328
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 06. novembar 2013. god. 06/6-1327
Hasanović Edis Dobrakovo - 259 07. novembar 2013. god. 06/6-1331
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 07. novembar 2013. god. 06/6-1332
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. novembar 2013. god. 06/5-1336
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 08. novembar 2013. god. 06/5-1351
Hadžajlić Redžo Bijelo Polje - 3755 08. novembar 2013. god. 06/6-1340
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 09. novembar 2013. god. 06/5-9
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 11. novembar 2013. god. 06/6-1355
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 11. novembar 2013. god. 06/6-1359
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 11. novembar 2013. god. 06/6-1356
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 11. novembar 2013. god. 06/5-1360
Martinović Šefko Resnik - 1058 12. novembar 2013. god. 06/6-1367
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 12. novembar 2013. god. 06/6-1361
Hasković Nedžad Potkrajci - 551 13. novembar 2013. god. 06/5-177/1-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 631 19. novembar 2013. god. 06/6-1413
DOO "Trikon" Bijelo Polje - 1158/1 19. novembar 2013. god. 06/6-1408
DOO "Trikon" Bijelo Polje - 218 19. novembar 2013. god. 06/6-1407
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 19. novembar 2013. god. 06/6-1414
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 22. novembar 2013. god. 06/6-1436
Ramović Šefik Orahovica - 2266 22. novembar 2013. god. 06/6-1420
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 26. novembar 2013. god. 06/6-1456
Durović Husnija Resnik - 425/3 28. novembar 2013. god. 06/6-1489
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 28. novembar 2013. god. 06/6-1577
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 29. novembar 2013. god. 06/6-1496
Direkcija za izgradnju i inves nema - nema 29. novembar 2013. god. 06/6-1497
Ćevapović Amer Bijelo Polje - 1254 02. decembar 2013. god. 06/6-1502
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 03. decembar 2013. god. 06/6-1509
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 03. decembar 2013. god. 06/6-1514
DOO "Ekektronika komerc" Bijelo Polje - 444/1 05. decembar 2013. god. 06/6-1519
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 06. decembar 2013. god. 06/6-1544
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 06. decembar 2013. god. 06/6-1534
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 09. decembar 2013. god. 06/6-1545
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 10. decembar 2013. god. 06/6-1549
Salković Diba Potkrajci - 979 10. decembar 2013. god. 06/6-1550
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 10. decembar 2013. god. 06/2-1549
Odbor Islamske zajednice Poda - 733 10. decembar 2013. god. 06/5-1552
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1009 12. decembar 2013. god. 06/6-1576
Softić Mirsad Poda - 186 12. decembar 2013. god. 06/6-1575
Krgović Željko Bijelo Polje - 1120 12. decembar 2013. god. 06/5-1565
Konatar Milić Unevina - 677 16. decembar 2013. god. 06/6-1589
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 19. decembar 2013. god. 06/6-1619
Čoković Šefko Resnik - 383 19. decembar 2013. god. 06/6-1623
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 23. decembar 2013. god. 06/6-1640
Radmanović Milan Majstorovina - 3766 23. decembar 2013. god. 06/5-1643
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 24. decembar 2013. god. 06/6-1645
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 27. decembar 2013. god. 06/5-1681
Hot Ruždija Dubovo - 2236 27. decembar 2013. god. 06/5-1674
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 27. decembar 2013. god. 06/6-1671
"Mešihat islamske zajednice" Bijelo Polje - 458 459 30. decembar 2013. god. 06/5-1687