• Štampa

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj Opštine Bijelo Polje
OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost
da je nosilac projekta DOO“ Pex-imp.6“ iz Rasova, opština Bijelo Polje
podnio  zahtjev  za  odlučivanje   o  potrebi  procjene  uticaja  na  životnu
sredinu  za  izgradnju  poslovnog  objekta  –  mješaone  stočne  hrane,  na
dijelu kat.parcele br. 23/20/1 KO Boljanina, opština Bijelo Polje.
U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnostda izvrši uvid u
dostavljenu  dokumentaciju  u  prostorijama  Sekretarijata  za  uređenje
prostora  i  održivi  razvoj  Opštine  Bijelo  Polje,  kancelarija  br.32,  II
sprat, svakog radnog dana u terminu od 9 do 11 časova.
Primjedbe i mišljenja u pisanoj formi, mogu se dostaviti na adresu ovog
organa,  kao  i  na  e-mail  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .  Rok  za  javni  uvid  i
dostavljanje  primjedbi  i  mišljenja   u  pisanoj  formi teče   od  dana
objavljivanja pa do 04.03.2014.god.