• Štampa


LEGALIZACIJA-ZAHTJEVI


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA BROJ DOKUMENTA
Janković Slavko Lješnica-1218 05. april 2018. god. 06/1-974
Vlahović Milorad Ravna Rijeka-952/2 05. april 2018. god. 06/1-975
DOO "Bliškovo" Bliškovo-1186/2 05. april 2018. god. 06/1-976
Kajević Hajro Nedakusi-128 04. april 2018. god. 06/1-952
Radivojević Milić Njegnjevo-1297 03. april 2018. god. 06/1-943
MIZ u CG Džemat Potkrajci Potkrajci-1021/1 i 1021/2 02. april 2018. god. 06/1-929
Hajdarpašić Hajrija Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-934
Hajdarpašić Izet Bijelo Polje-1289 02. april 2018. god. 06/1-933
Agović Hajrudin Bijelo Polje-3729 28. mart 2018. god. 06/1-882
Spahić Esad Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Muratović Mevludin Bijelo Polje-144/7 26. mart 2018. god. 06/1-849
Spahić Esad Resnik-564/8 26. mart 2018. god. 06/1-850
Adžibulić Vehbija Resnik-795/5 16. mart 2018. god. 06/1-776
Atulahović Haris Bijelo Polje-291/1 16. mart 2018. god. 06/1-785
Cvišić Julka Majstorovina-398 15. mart 2018. god. 06/1-763
Konatar Daniel Mioče-1144 08. mart 2018. god. 06/1-680
Guberinić Mensur Bijelo Polje-1447/1 27. februar 2018. god. 06/1-573
Veličković Veselin Njegnjevo-882 21. februar 2018. god. 06/1-530

Zorić Mihailo

Bijelo Polje-650 16. februar 2018. god. 06/1-455
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-477
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 19. februar 2018. god. 06/1-476
Ećo Rafet Metanjac-103/1, 103/2 i 104 16. februar 2018. god. 06/1-465
Dizdarević Enes Bijelo Polje-164 16. februar 2018. god. 06/1-466
Jokić Duško Bijelo Polje-1946/38 06. februar 2018. god. 06/1-372
Idrizović Mevludin Bijelo Polje-1252/1 01. februar 2018. god. 06/1-326
Kočović Miroslav Resnik-558/15 30. januar 2018. god. 06/1-306
Mehović Zaim Bijelo Polje-898/6 25, januar 2018. god. 06/1-205
Kuč Boško Bijelo Polje-2225/2 23. januar 2018. god. 06/1-192
Šabanović Ibro Bijelo Polje-1983 22. januar 2018. god. 06/1-182
Muzurović Muharem Bijelo Polje-1025 25. decembar 2017. god. 06/1-4704
Božović Milinko Bijelo Polje-1946/34 13. decembar 2017. god. 06/1-4362
Raičević Darko Ravna Rijeka-80/17 06. decembar 2017. god. 06/1-4227
Kasumović Ekrem Bijelo Polje-864/13 24. novembar 2017. god. 06/2-4083
Gojačanin Petar Bijelo Polje-1803/1 21. novembar 2017. god. 06/1-4064
Mekić Hajrudin Bijelo Polje-1702 16. novembar 2017. god. 06/1-4037
Brzać Hata Bijelo Polje-780/4 16. novembar 2017. god. 06/1-4038
Kolić Demir Bijelo Polje-974/4 06. novembar 2017. god. 06/1-3919