• Štampa


UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2018


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
DOO "S Gradnja Komerc" Bijelo Polje-1809/2, 1809/4, 1809/5 i dio kp 1809/1 05. februar 2018. god. 06/6-2/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1524 02. februar 2018. god. 06/6-3/1


UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2017


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 29. decembar 2017. god. 06/6-214/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 29. decembar 2017. god. 06/6-216/2
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-4428 29. decembar 2017. dod. 06/6-215/2
DOO "Novoprevoz" Bijelo Polje-530 04. novembar 2017. god. 06/6-211/2
Karličić Milutin Bijelo Polje-1081 i 1083 06. novembar 2017. god. 06/6-199/2
Kujović Samira Potkrajci-258/4 06. oktobar 2017. god. 06/6-142/1
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 21. septembar 2017. god. 06/6-98/2
DOO "Soko Group" Bijelo Polje-3789/2 23. avgust 2017. god. 06/6-112/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1502/3 18. septembar 2017. god. 06/6-93/2
DOO "CEDIS" Nedakusi-86/4 15. septembar 2017. god. 06/6-99/2
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 13. septembar 2017. god. 06/6-125/2
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4713 23. avgust 2017. god. 06/6-108/2
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 14. septembar 2017. god. 06/6-129/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 19. septembar 2017. god. 06/6-126/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton BP" Zaton-1176 19. septembar 2017. god. 06/6-127/2
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 08. septembar 2017. god. 06/6-119/2
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 08. septembar 2017. god. 06/6-101/2
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju" Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 24. jul 2017. god. 06/6-107/1
DOO "CG Fond za solidarnu stambenu izgradnju" Bijelo Polje-1453/3, 1453/19, 1453/4 i 1453/2 17. jul 2017. god. 06/6-100/1
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 24. jul 2017. god. 06/6-92/2
DOO "Damjanović-CO" Bijelo Polje-2236/1 21. jul 2017. god. 06/6-96/2
Moračanin Alenka i Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 18. jul 2017. god. 06/6-94/2
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 06. februar 2017. god. 06/6-19/2
Crnovršanin Šefko Boljanina-46/2 05. maj 2017. god. 06/6-57/2
PZU "NEURON" Bijelo Polje-192 10. jul 2017. god. 06/6-97/2
DOO "Meso-promet" Bijelo Polje-14/3 10. jul 2017. god. 06/6-70/2
Omerović Husein Potkrajci-844/3 29. jun 2017. god. 06/6-89/1
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 03. jul 2017. god. 06/6-95/2
Šabotić Elvisa Resnik-523/4 02. jun 2017. god. 06/6-73
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 21. mart 2017. god. 06/6-38/2
Muradbašić Zaim Bijelo Polje-864/2 21. mart 2017. god. 06/6-72/1
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 21. februar 2017. god. 06/6-27/2
Ećo Rafet Bijelo Polje-296 14. februar 2017. god. 06/6-16/2


UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2016


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Brčvak Mensur Bijelo Polje-1018 09. decembar 2016. god. 06/6-200
DOO "Naš Dom Simpo" Nedakusi-77/4 21. decembar 2016. god. 06/6-121
Durović Husnija Resnik-425/7 05. decembar 2016. god. 06/6-191
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 22. novembar 2016. god. 06/6-190
DOO "CEDIS" Bijelo Polje-1843/2 10. novembar 2016. god. 06/6-173
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-221 10. novembar 2016. god. 06/6-105
DOO "Okov" Bijelo Polje-825/4 18. oktobar 2016. god. 06/6-135
DOO "P.ex-Imp.6" Boljanina-23/20/1 20. oktobar 2016. god. 06/6-167
DOO "CEDIS" Kovren-978 30. septembar 2016. god. 06/6-152
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 27. septembar 2016. god. 06/6-76/1
Bojović Branko Mioče-455 i 456 22. septembar 2016. god. 06/6-143
Avdić Senad Kradenik-1127 12. septembar 2016. god. 06/6-147
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 07. septembar 2016. god. 06/6-139
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1453/19 25. jul 2016. god. 06/6-99
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 01. avgust 2016. god. 06/6-108
Božović Predrag Zaton-1231/2, 1232/2 i 1234/2 22. jul 2016. god. 06/6-114
Dulović Dražen Bijelo Polje-1801/1 21. jun 2016. god. 06/6-62/1
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 17. jun 2016. god. 06/6-79/1
Rakonjac Dalibor, Joksimović Ranka, Kovačević Darko Rasovo-376/7, 376/5 i 376/4 19. april 2016.god. 06/6-44/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje-1138/3 12. februar 2016. god. 06/6-15/1
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 26. februar 2016. god. 06/6-25/1

 

 

 


 

UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2015


 

 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 30. decembar 2015.god. 06/6-149/1
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 25. decembar 2015.god. 06/6-151/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 17. decembar 2015.god. 06/6-146/1
Ćetković Milan Ravna Rijeka-145 18.novembar 2015.god. 06/6-135
Krgović Željko Bijelo Polje-1120 20.novembar 2015.god. 06/6-134
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7, 91/18 26.novembar 2015.god. 06/6-140/1
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-221 17.novembar 2015.god. 06/6-117
Bučan Almin Gubavač-503/3 17.novembar 2015.god. 06/6-137
DOO "S Gradnja" Bijelo polje -1000 26.avgust 2015.god. 06/6-76/1
Direkcija za izgradnju i investicije Džafića Brdo 17.jul 2015.god. 06/6-57/1
Vukojičić Slobodan Bijelo Polje 1459/4

16.januar 2015.god.

06/6-179
Šahman Mervin Bijelo polje-1117/3 17.mart 2015.god. 06/6-25/1
Pantović Čedomir Jabučno-554 27.maj 2015.god. 06/6-56/1
Elektroprivreda CG Njegnjevo-1293/2 05.maj 2015.god. 06/6-55


UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Hadžajlić Mirzeta Resnik-UP 783 23.decembar 2014.god. 06/6-171/1
Elektroprivdeda CG AD Nikšić,Elektrodistribucija Prijelozi-1119/2 02.decembar 2014.god. 06/6-163/1
DOO Pex imp. Boljanina-23/20/1 02.decembar 2014.god. 06/6-157/1
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 30. januar 2014. god. 06/1-81/2
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 30. januar 2014. god. 06/1-82/2
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 24. februar 2014. god. 06/6-15/2
"Elektronika Komerc" DOO Bijelo Polje - 444/1 10. mart 2014. god. 06/6-40/2
"M-tel" doo Bijelo Polje - 1010/1 11. mart 2014. god. 06/6-189/13
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 18. mart 2014. god. 06/6-131/3-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 22. april 2014. god. 06/6-52/2
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 19. maj 2014. god. 06/6-67/1
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 29. maj 2014. god. 06/6-84
DOO "Mont Investment" Bijelo Polje - 191 09. jun 2014. god. 06/6-51/2
JU Centar za socijalni rad Bijelo Pokje - 1933/4 04. jul 2014. god. 06/6-96/2
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. jul 2014. god. 06/6-97/1
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 09. jul 2014. god. 032-362-06/6-92

 


UPOTREBNE DOZVOLE - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
AD "MADŽGALJ COMPANY" Bijelo Polje - 1117/3 23. januar 2013. god. 06/6-35/2
Šehović Murat Bijelo Polje - 1258 26. februar 2013. god. 06/6-37/2
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 15. mart 2013. god. 06/6-45/2
Halilović Mervan Bijelo Polje - 203/1 01. april 2013. god. 06/6-46/2
Omerović Mevludin Potkrajci - 828/11 04. april 2013. god. 06/6-43/2
Ministarstvo zdravlja
JZU Opšta bolnica
Bijelo Polje - 1933/1 15. april 2013. god. 06/6-41/2
Hot Ruždija Dubovo - 2236 30. april 2013. god. 06/6-55/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 974/3 08. maj 2013. god. 06/6-58/2
Knežević Vukojica Lekovina - 2239/1 14. maj 2013. god. 06/6-42/2
Božović Goran Resnik - 523/5 24. jun 2013. god. 06/6-68/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 28. jun 2013. god. 06/6-65/2
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 28. jun 2013. god. 06/6-60/2
DOO" Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 28. jun 2013. god. 06/6-92/2
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 11. jul 2013. god. 06/6-95-2
Dom Zdravlja Bijelo Polje - 155 11. jul 2013. god. 06/6-52/2
Hatidža Mulalić Bijelo Polje - 1016 23. jul 2013. god. 06/6-84/2
Erović Fehim Poda - 479 26. jul 2013. god. 06/6-54/2
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1117/3 04. septembar 2013. god. 06/6-120/2
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka - 218 23. septembar 2013. god. 06/6-106/2
AD Elektrodistribucija Nedakusi - 86/4 23. septembar 2013. god. 06/6-109/2
Dajević Dragoljub i Radomir Bijelo Polje - 1115/1 26. septembar 2013. god. 06/6-121/2
Direkcija za izgradnju i inves Ravna Rijeka - 219 11. novembar 2013. god. 06/6-80/2
DOO "Vesković" Bijelo Polje - 1965/2 18. novembar 2013. god. 06/6-131/2
Suljević Nevko Bijelo Polje - 1269 16. decembar 2013. god. 06/6-175/2
"Eling CG" DOO vise - vise 20. decembar 2013. god. 0504-754/7
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1138/1 30. decembar 2013. god. 06/6-187/2