• Štampa

Javna rasprava

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA »CENTRALNE ZONE« BIJELO POLJE


1. Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” Bijelo Polje, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 9556 od 02.10.2017. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 04.10. do18.10.2017.godine.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” Bijelo Polje i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ‘’DAN’’ i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje WWW.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u Sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” Bijelo Polje od strane obrađivača – Republičkog zavoda za Urbanizam i projektovanje, održaće se dana 13.10.2017.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone”, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli


6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINE BIJELO POLJE


Zaključak možete preuzeti ovdje ...pdf

Nacrt Izmjena i dopuna DUP-a “Centralne zone” Bijelo Polje možete preuzeti ovdje ...rar


KONKURS ZA IZRADU SVEOBUHVATNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG IDEJNOG RJEŠENJA ĐALOVIĆA PEĆINA I KLISURA U ZAHVATU PROSTORNO – URBANISTIČKOG  PLANA OPŠTINE BIJELO POLJE
Rezultati

 

Izvještaj o otvaranju koverti sa oznakom "PODACI O AUTORU"

Završni izvještaj o predlogu i ocjeni prispjelih radova

 

I nagrada

Šifra 758336

Autori:

mr.Jadranka Popović, dipl.ing.arh.urb,

Petar Popović, dipl.ing.arh,

Milisav Vukadinović, spec.sci.arh.

758366 (rar)

 

II nagrada

Šifra 104050

Autori:

Andrijana Sekulić,

Ana Dobrašinović,

Jakov Lopušina

104050 (rar)

 

III nagrada

Šifra 214365

Autori:

Slavko Radunović,

Boris Radunović

214365 (rar)


 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA INDUSTRIJSKE ZONE
I PODRUČJA TERMINALA

1. Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01- 7264 od 01.08.2016. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 04.08 do 18.08.2016.godine.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u Sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terninala od strane obrađivača URNBANPROJEKT AD ČAČAK, održaće se dana 15.08.2016.godine sa početkom u 11 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINE BIJELO POLJE
Zaključak o utvrđivanju Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala...pdf
Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Industrijske zone i područja terminala...rar

 


 

Odgovori na primedbe DUP Nikoljac...pdf

 


 

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu DUP-a Nikoljac možete pogledati ovdje...pdf


PROGRAM JAVNE RASPRAVE
O NACRTU DETALJNOG
URBANISTIČKOG PLANA NIKOLJAC

 

1. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac, stavljen je na javnu raspravu Zaključkom  o utvrđivanju br.01-2461 od 02.03.2016. godine koji je donio predsjednik Opštine. Javna rasprava traje 15 dana, počev od 04.03 do 18.03.2016.godine.

2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac i Program javne rasprave biće objavljeni u dnevnom listu ''Vijesti'' i na internet sajtu Opštine Bijelo Polje www.bijelopolje.co.me

3. Javna rasprava održaće se u Sali Skupštine opštine Bijelo Polje radnim danima u vremenu od 10 do 12 časova.

4. Prezentacija Nacrta Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac od strane obrađivača URNBANPROJEKT AD ČAČAK, održaće se dana 17.03.2016.godine sa početkom u 12 časova u sali Skupštine opštine Bijelo Polje.

5. Primjedbe i sugestije na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Nikoljac, zainteresovani  mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, Ulica slobode br. 5, ili na e-mail: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

6. Javnu raspravu će sprovesti Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje.

 

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINE BIJELO POLJE

 

 

Zaključak i program javne rasprave možete preuzeti ovdje...pdf