• Štampa

Poštovani građani,

odluke i izvještaje  možete pogledati u dolje navedenoj listi:

 

Odluka o nepreuzimanju izrade strateške procjene uticaja lokalne studije lolacije mHE "Stubljanska" na životnu sredinu...pdf

 

Odluka o izradi Lokalne studije lolacije mHE "Stubljanska" ...pdf

 

Odgovori na primedbe DUP Nikoljac...pdf

Izvještaj sa javne rasprave o Nacrtu DUP-a Nikoljac možete pogledati ovdje...pdf

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o  izradi izmjena i dopuna DUP-a za naselje Loznice možete preuzeti ovdje...pdf

Odgovori i stavovi obrađivača na dostavljene primjedbe sa javne rasprave o nacrtu dup-a kisjele  vode...pdf

Odgovori i stavovi obrađivača na dostavljene primjedbe sa javne rasprave o nacrtu dup-a kruševo...pdf

Odluku o izradi detaljnog urbanističkog plana  Ciglana možete preuzeti ovdje…pdf

Progrramski zadatak za izradu  detaljnog urbanističkog plana  Ciglana možete preuzeti ovdje…pdf

Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Lješnica možete preuzeti ovdje…pdf

Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana  Lješnica možete preuzeti ovdje…pdf

Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Nedakusi možete preuzeti ovdje…pdf

Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana Nedakusi možete preuzeti ovdje…pdf

Odluka o izradi detaljnog urbanističkog plana  Nikoljac možete preuzeti ovdje…pdf

Progrramski zadatak za izradu detaljnog urbanističkog plana  Nikoljac možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Kisjele vode na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Kruševo na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o nepreduzimanju izrade strateške procjene uticaja detaljnog urbanističkog plana Medanovići na životnu sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana centralne  zone  na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana Industrijske zone i područija terminal na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja izmjena  i  dopuna  detaljnog  urbanističkog  plana naselja Rakonje na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf

Odluku o  nepreduzimanju  izrade  strateške  procjene  uticaja Lokalne studije lokacija "Piramida" na  zivotnu  sredinu možete preuzeti ovdje…pdf