• Štampa


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2018


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Hodžić Armin Rasovo-397/4 12. mart 2018. god. 06/2-4/7
Rovčanin Siniša Njegnjevo-1049/2 19. mart 2018. god. 06/2-11/7
Hodžić Armin Rasovo-396/4 12. mart 2018. god. 06/2-5/7
Hodžić Damir Resnik-92/11 12. mart 2018. god. 06/2-3/7
DOO "PUT GROSS" Nedakusi-133 01. mart 2018. god. 06/4-1
Veličković Vasko Njegnjevo-967/1 05. februar 2018. god. 06/2-147/17-1/4
Konatar Dragoslava Unevina-321 02. februar 2018. god. 06/2-2/7


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2017


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1619/1 28. decembar 2017. god. 06/4-66
DOO "PUT-GROSS" Bijelo Polje-1599 21. decembar 2017. god. 06/4-64
Karišik Stanomirka Bijelo Polje-1487/1 16. oktobar 2017. god. 06/4-56
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1449/1, 1453/4, 1453/3, 1453/19 i 1453/2 13. oktobar 2017. god. 06/4-55
Bulatović Slavica Bijelo Polje-363 20. septembar 2017. god. 06/4-53/4
DOO "Merkator Internacional" Nedakusi-90/13 29. decembar 2017. god. 06/2-145/7
DOO "INTESA" Bijelo Polje-392 22. decembar 2017. god. 06/2-142/6
Milošević Milovan Bijelo Polje-22/1, 22/3 i dio kp 22/2 27. decembar 2017. god. 06/2-141/7
Međedović Fuad Bijelo Polje-3739/4 16. novembar 2017. god. 06/5-109/1-17
Rudić Časlav Ravna Rijeka-840 13. decembar 2017. god. 06/2-136/9
Đaković Milisav Njegnjevo-207 29. novembar 2017. god. 06/2-127/7
Dizdarević Murat Gubavač-303/2 i 302/2 08. novembar 2017. god. 06/2-134/5
Mehović Rešad Resnik-518/3 21. novembar 2017. god. 06/2-129/7
DOO "Put company" Ravna Rijeka-950/1 i 947/4 03. novembar 2017. god. 06/2-125/5
Sekretarijat za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Bijelo Polje-840/3, 836 i 1799/1 26. oktobar 2017. god. 06/2-124/6
Muratović Edin Potkrajci-117 13. oktobar 2017. god. 06/2-123
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Majstorovina-2703 26. oktobar 2017. god. 06/2-122/4
Bošković Željko Bijelo Polje-2233/5 i 2234/1 17. oktobar 2017. god. 06/2-119/6
Osmanović Mirsad Potkrajci-109/2 19. oktobar 2017. god. 06/2-105/7
Perišić Svetislav Resnik-509/4 25. oktobar 2017. god. 06/5-127/1-17
Mrdak Branislav Bijelo Polje-3262/3 19. oktobar 2017. god. 06/5-125/1-17
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 11. oktobar 2017. god. 06/5-120/1-17
Radmanović Milan Majstorovina-3766 13. oktobar 2017. god. 06/5-124/1-17
Zoronjić Safet Gubavač-642 i 644/1 12. oktobar 2017. god. 06/5-110-113/1-17
Hadžibulić Rahim Resnik-691/6 27. oktobar 2017. god. 06/5-106/1-17
Mujović Asim Gubavač-591 02. oktobar 2017. god. 06/5-71/1-17
Bučan Rifat Gubavač-110 02. oktobar 2017. god. 06/5-66/1-17
Smailović Kamber Bijelo Polje-1533 13. oktobar 2017. god. 06/2-90/7
Dobardžić Abdulah Resnik-521/3 10. oktobar 2017. god. 06/4-54/1
Šebek Žarko Njegnjevo-948 10. oktobar 2017. god. 06/4-57/4
Jeremić Neđeljko Bijelo Polje-2186/1 i 2187 09. oktobar 2017. god. 06/4-46/3
Dizdarević Muzafer Bijelo Polje-214/1 05. septembar 2017. god. 06/2-107/2
Ramović Rasim Potkrajci-41/2 25. septembar 2017. god. 06/2-102/5
Vreva Mujo Crnča-Laholo-1802 25. septembar 2017. god. 06/2-104/4
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 18. septembar 2017. god. 06/4-2802-48/1
DOO "Veritas" Bijelo Polje-1885/1 i 1885/2 14. septembar 2017. god. 06/4-47/5
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4371, 4395 i 4370 11. septembar 2017. god. 06/2-91/5
Šipkar Safet Bistrica-941 07. septembar 2017. god. 06/5-99/1-17
Drašković Danijela Voljavac-681/3 11. jul 2017. god. 06/5-70/1-17
Ljuca Almir Ravna Rijeka-110 11. septembar 2017. god. 06/4-2979-49
Muhović Asmir Poda-1303/2 11. septembar 2017. god. 06/5-103/1-17
Šukurica Hamid Crnča-Laholo-1612 11. septembar 2017. god. 06/5-104/1-17
Šebek Žarko Njegnjevo-940 11. avgut 2017. god. 06/4-27/4
Nedović Radisav Prijelozi-1139 09. avgust 2017. god. 06/4-37/2
Femić Lidija Bijelo Polje-1453 14. avgust 2017. god. 06/4-36/4
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/8 17. avgust 2017. god. 06/4-32/4
Perović Slađana Njegnjevo-1307/1 18. avgust 2017. god. 06/4-43/4
Konatar Dragan Unevina-659 28. jul 2017. god. 06/4-28
Gugać Medo Lozna-84 28. jul 2017. god. 06/5-87/1-17
Idrizović Aida Resnik-456/14 07. jul 2017. god. 06/4-21
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-279/1 i 151 27. jun 2017. god. 06/2-72/6
Muzurović Raza Resnik-539/9 i 539/10 26. jun 2017. god. 06/2-82/2
Balšić Nebojša Gubavač-678/4 i 679/4 21. jun 2017. god. 06/2-79/2
Direkcija za izgradnju i investicije Gubavač-166 14. jun 2017. god. 06/2-78/1
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284/1 20. jun 2017. god. 06/2-74/6
Crnovršanin Nedžib Resnik-369/7 19. jun 2017. god. 06/2-61/2
Bošković Đurđa Bijelo Polje-2096/8 13. jun 2017. god. 06/2-75/2
DOO "TDM mix" Zaton-1859 i 1860 24. maj 2017. god. 06/4-13/3
Šćekić Velibor Zaton-805/2 i 805/3 30. maj 2017. god. 06/2-59/3
Mekić Nafija Rasovo-294 30. maj 2017. god. 06/2-54/4
DOO "PUT GROSS" Bijelo Polje-1599 15. maj 2017. god. 06/2-65/2
Vuković Mileva Bijelo Polje-1808/12 24. april 2017. god. 06/2-52/1
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-17, 15/2, 16/1, 15/1, 12/1 i 2350 25. april 2017. god. 06/2-51/4
Ružić Milan Nedakusi-98/1 02. jun 2017. god. 06/2-73/1
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 19. maj 2017. god. 06/4-15
Raičević Radoslav Potkrajci-148/1 16. maj 2017. god. 06/2-64/2
Čoković Šefko Nedakusi-82/2 09. maj 2017. god. 06/5-50/1-17
Mekić Nedžad Potkrajci-655/51 09. maj 2017. god. 06/2-53/2
Radojević Goran Zaton-1445 10. maj 2017. god. 06/4-12
Lukač Bernad Nedakusi-82/15 i 82/16 03. maj 2017. god. 06/5-29/1-17
DOO "Gradnja" Bijelo Polje-8/4 21. april 2017. god. 06/5-54/1-17
DOO "Milka-MDK" Bijelo Polje-9/2 i dio kp 11/2 20. april 2017. god. 06/2-44/4
Mrdović Zvonimir Bijelo Polje-241/2 19. april 2017. god. 06/2-50/2
Zemljoradnička zadruga "Zaton" Zaton-1176 13. april 2017. god. 06/2-41/4
Rudić Novelja Resnik-172 13. april 2017. god. 06/5-49/1-17
Gojačanin Bajo Lješnica-1925 10. april 2017. god. 06/2-48/2
Softić Reho Resnik-93/3 11. april 2017. god. 06/5-41/1-17
DOO "NORDIC COMPANY" Unevina-692/1, 692/2 i 692/3 11. april 2017. god. 06/5-38/1-17
DOO "SELEKTOR" Nedakusi-107 10. april 2017. god. 06/2-32/5
Femić Dragomir Bijelo Polje-1453 04. april 2017. god. 06/4-9/3
Bećirović Nusret Kukulje-342 31. mart 2017. god. 06/5-45/1-17
Mujanović Mujko Bijelo Polje-869/8 31. mart 2017. god. 06/5-44/1-17
Hodžić Asad Resnik-661 29. mart 2017. god. 06/2-39/2
Erović Sulejman Poda-882/1 30. mart 2017. god. 06/2-38/4
Mekić Muharem Bijelo Polje-353 15. mart 2017. god. 06/5-28/1-17
Zajmović Armin Bijelo Polje-1003 24. mart 2017. god. 06/5-31/1-17
Spahić Tale Potkrajci-266/14 27. mart 2017. god. 06/5-40/1-17
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2091 21. mart 2017. god. 06/2-35/2
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-974/3 28. mart 2017. god. 06/2-34/1
Direkcija za izgradnju i investicije Mojstir, Korita i Srednje Brdo-više kat.parcela 28. mart 2017. god. 06/4-4/4
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 16. mart 2017. god. 06/5-36/1-17
Kasumović Mirha Bistrica-1350/1 i 1350/2 23. mart 2017. god. 06/2-36/4
Omerović Zihno Potkrajci-901 15. mart 2017. god. 06/2-25/5
Šćekić Marko Bijelo Polje-2099/37 i dio kp 2101/26 13. mart 2017. god. 06/2-24/2
Vujičić Danilo Nedakusi-90/100 15. mart 2017. god. 06/2-10/4
Martinović Saldin Nedakusi-82/13 i 82/12 15. mart 2017. god. 06/2-29/6
Trubljanin Rasim Resnik-365/4 14. mart 2017. god. 06/5-32/1-17
Sošić Velizar Bijelo Polje-3496 10. mart 2017. god. 06/5-27/1-17
Adžibulić Vehbija Resnik-795/5 08. mart 2017. god. 06/5-21/1-17
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-3797/2 15. mart 2017. god. 06/4-5
DOO "ELKOS" Bijelo Polje-1374/1, 1374/2, 1374/3, 1374/7 i 1374/8 07. mart 23017. god. 06/4-6
Muzurović Muharem Bistrica-1349/1 08. mart 2017. god. 06/2-17/4
Omerović Ruždija Potkrajci-227/3, 225/1, 225/1 i 225/2 22. februar 2017. god. 06/2-19/2
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 02. mart 2017. god. 06/5-26/1-17
Radojević Sandra Bijelo Polje-4244/5 24. februar 2017. god. 06/2-15/4
Bahović Rifat Resnik-519/9 15. februar 2017. god. 06/5-20/1-17
DOO "Building Biro" Bijelo Polje-303/1 09. februar 2017. god. 06/5-12/1-17
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 14. februar 2017. god. 06/2-22/2
Milošević Milovan Ravna Rijeka-56/1 15. februar 2017. god. 06/2-5/1
Burić Dragan Lekovina-2034 13. februar 2017. god. 06/2-198/16-1/5
Dervišević Sahret Poda-478 02. februar 2017. god. 06/5-15/1-17
Kuč Delija Gubavač-96 23. januar 2017. god. 06/5-6/1-17
Bećirović Seud Kukulje-554 31. januar 2017. god. 06/2-12/2-17
Beganović Denis Resnik-531/23 30. januar 2017. god. 06/5-9/1-17
Kasumović Omer i Edisa Gubavač-158/7 23. januar 2017. god. 06/5-4/1-17
Direkcija za izgradnju i investicije Majstorovina-4441, 731 i 4453 19. januar 2017. god. 06/5-3/1-17
Ružić Rajko Bijelo Polje-3632/5 i 3633/2 19. januar 2017. god. 06/5-189/16-8/1-17
Mujanović Emira Gubavač-644/4 13. januar 2017. god. 06/2-13/2-17
Direkcija za izgradnju i investicije Crnča-Laholo-2532 13. januar 2017. god. 06/2-4/1-17


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2016


INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Nišavić Mara Bijelo Polje-2052 i 2053 27. decembar 2016. god. 06/2-199/2-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1111/1 26. decembar 2016. god. 06/2-197/3-16
Joksimović Radenko Bijelo Polje-2102/13 i 2102/14 19. decembar 2016. god. 06/5-186/1-16
Mulić Hadžo Resnik-953/3 14. decembar 2016. god. 06/5-141/1-16
Popara Džemal Bijelo Polje-2480/6 13. decembar 2016. god. 06/5-179/1-16
Žujović Mijodrag Bijelo Polje-1853/2 07. decembar 2016. god. 06/2-194/2-16
DOO "Ekopromet" Bijelo Polje-4712 06. decembar 2016. god. 06/2-190/5-16
Idrizović Mirsad Bistrica-922/2 29. novembar 2016. god. 06/2-189/5-16
Lakićević Bojan Resnik-526/6 22. novembar 2016. god. 06/2-187/2-16
Čabarkapa Radomir Bijelo Polje-4046 21. novembar 2016. god. 06/2-159/2-16
Međedović Šaban Bijelo Polje-3707 23. novembar 2016. god. 06/5-174/1-16
Kljajević Laleta Bliškovo-1186/1 22. novembar 2016. god. 06/2-186/2-16
Hasanović Nedžad Gubavač-645/3 i 644/5 08. novembar 2016. god. 06/5-153/1-16
Jokić Željko Bijelo Polje-2099/30 09. novembar 2016. god. 06/2-181/2-16
Ličina Hazbo Bijelo Polje-1639/1 28. oktobar 2016. god. 06/4-57
Crnovršanin Selman Resnik-200/3 31. oktobar 2016. god. 06/5-163/1-16
Gogić Nemanja Zaton-807/2 03. novembar 2016. god. 06/2-167/4-16
DOO "Telenor" Bijelo Polje-3794/2 02. novembar 2016. god. 06/2-175/2-16
Damjanović Danilo Resnik-526/1 19. oktobar 2016. god. 06/2-161/2-16
Mešter Nikola Bijelo Polje-1859/1 11. oktobar 2016. god. 06/2-158/2-16
Avdić Hajriz Ravna Rijeka-69/4 12. oktobar 2016. god. 06/2-164/2-16
Đurović Milosav Bijelo Polje-1841/3 21. septembar 2016. god. 06/2-137-16
Stijović Arso Poda-1310 24. oktobar 2016. god. 06/5-159/1-16
Beganović Rifat Unevina-694/1 21. oktobar 2016. god. 06/4-51/3
Suljević Mirzet Potkrajci-259/4 18. oktobar 2016. god. 06/5-151/1-16
Ćatović Salem Potkrajci-276/1 18. oktorar 2016. god. 06/5-136/1-16
AD "Crnogorski Telekom" Bijelo Polje-2968 10. oktobar 2016. god. 06/2-166/2-16
AD "Crnogorski Telekom" Barice-2703 10. oktobar 2016. god. 06/2-165/2-16
Hašanin Ramija Bijelo Polje-1092 11. oktobar 2016. god. 06/5-149/1-16
Korać Predrag Bijelo Polje-1883/2 i 1883/1 05. oktobar 2016. god. 06/2-157/2-16
DOO "M-tel" Njegnjevo-10 03. oktobar 2016. god. 06/2-151/2-16
Nišavić Vukola Bijelo Polje-2079/4 29. septembar 2016. god. 06/6-141/2-16
Nedović Ljubica Bijelo Polje-2102/3 30. septembar 2016. god. 06/2-148/2-16
Rakonjac Božidar Bijelo Polje-2087 i 2088 29. septembar 2016. god. 06/2-140/2-16
Balić Sabahudin Boljanina-5/2/3 29. septembar 2016. god. 06/4-54
DOO "Auto Centar DAS" Bijelo Polje-2350/2 22. septembar 2016. god. 06/2-147/2-16
Božović Željko Bijelo Polje-188/5 i 1885/6 21. septembar 2016. god. 06/2-144/2-16
Demović Rešad i Rasim Bijelo Polje-524 28. septembar 2016. god. 06/5-133/1-16
Radojević Miloica Muslići-622 27. septembar 2016. god. 06/5-120/1-16
Šabanović Edin Resnik-523/8 26. septembar 2016. god. 06/5-132/1-16
Softić Omer Resnik-84/2 14. septembar 2016. god. 06/2-146/2-16
Knežević Dragiša Sutivan-187, 188 i 189 26. septembar 2016. god. 06/4-50
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-2244, 1918, 1917, 1885/1, 1855/2, 2045/2, 2045, 2046, 2048, 2047, 2049, 2050, 2051, 2052 i 2069 23. septembar 2016. god. 06/2-146/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1113 19. septembar 2016. god. 06/4-52
Knežević Miodrag Pavino Polje-1090 09. septembar 2016. god. 06/2-139/2-16
DOO "Milkraft Leche" Pavino Polje-280/1 06. septembar 2016. god. 06/2-132/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Rakonje-2004, 1989, 1988, 1986, 1982/2 i 1982 29. avgust 2016. god. 06/2-116/4-16
Sijarić Muhedin Resnik-92/17 19. avgust 2016. god. 06/2-122/2-16
Cmiljanić Stanica Resnik-477/3 17. avgust 2016. god. 06/2-131/2-16
Višnjić Amer Bijelo Polje-91/5 08. avgust 2016. god. 06/2-118/1-16
Ćorović Senad Bijelo Polje-1530 08. avgust 2016. god. 06/2-119/1-16
Mekić Rifat Rasovo-486 10. avgust 2016. god. 06/2-125/2-16
DOO "CEDIS" Zaton-1131/3 09. avgust 2016. god. 06/2-128/1-16
Idrizović Ermin Bijelo Polje-192 09. avgust 2016. god. 06/4-47
Lukač Dženita Ravna Rijeka-68/4 04. avgust 2016. god. 06/2-114/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Potkrajci-1089/18, 1089/17, 1089/16, 1089/15, 1089/14, 1089/13, 1089/29, 1089/11, 1089/26, 1089/25, 1089/23, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4 i 1087/2 03. avgust 2016. god. 06/1-45/1
Softić Mevludin Potkrajci-821/3 08. avgust 2016. god. 06/4-46
Božović Milan Zaton-1279 05. avgust 2016. god. 06/2-115/1-16
Radulović Rajko Nedakusi-352/1 03. avgust 2016. god. 06/2-110/2-16
Čikić Hajrudn Bijelo Polje-1003 11. jul 2016. god 06/2-101/2-16
Srpska Pravoslavna Crkvena Opština Bijelo Polje Bijelo Polje-1503 25. jul 2016. god 06/4-41
Gorčević Salko Bijelo Polje-508 22. jul 2016. god 06/5-94/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-607 19. jul 2016. god 06/2-106/6-16
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik-576 19. jul 2016. god 06/2-106/5-16
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje-1473/1 12. jul 2016. god. 06/4-31/3
Balić Mirsad Resnik-157/4 07. jul 2016. god. 06/4-36
Nedović Dragić Bijelo Polje-95/1 07. jul 2016. god. 06/4-35
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-239 06. jul 2016. god. 06/2-107/2-16
Direkcija za izgradnju i investicije Pavino Polje-1243 06. jul 2016. god. 06/2-105/1-16
Konatar Dragoljub Mioče-4/1, 5, 3, 51, 2617, 2618, 651, 650, 48, 631, 760, 2619, 755 04. jul 2016. god. 06/2-102/5-16
Kujović Halil Metanjac-17/1 i 18 22. jun 2016. god. 06/5-88/1-16
Šukurica Senadija Potkrajci-198/1 30. jun 2016. god. 06/4-30/2
Kovačević Senad Bijelo Polje-3713/3 30. jun 2016. god. 06/4-27
Gredić Hivzo Rasovo-359/4 28. jun 2016. god. 06/4-33
Knežević Veljko Potkrajci-32/1 23. jun 2016. god. 06/4-28
DOO "R-Rirex" Čokrlije-128/2 16. jun 2016. god. 06/2-88/2-16
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7 10. jun 2016. god. 06/2-85/3-16
Pavlović Miladin Bijelo Polje-3801/2 10. jun 2016. god. 06/5-83/1-16
Crnovršanin Elvir Bijelo Polje-1307/2 10. jun 2016. god. 06/4-21
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-1504/1 02. jun 2016. god. 06/2-92/1-16
Dizdarević Muris Bijelo Polje-1267 01. jun 2016. god. 06/2-91/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Potrk-2816, 2813 02. jun 2016. god. 06/2-80/5-16
Burdžović Husein Bijelo Polje-1720 25. maj 2016. god. 06/2-86/2-16
Radović Ivan Bijelo Polje-2233/6 02. jun 2016. god. 06/5-63/1-16
Sarić Momčilo Mioče-1342, 1343 27. maj 2016. god. 06/5-80/1-16
Ramović Hana Bijelo Polje-1366 27. maj 2016.god. 06/4-23
Dervišević Amir Poda-472 25. maj 2016. god. 06/5-66/1-16
Šebek Slavoljub Njegnjevo-709 25. maj 2016. god. 06/5-72/1-16
Mulalić Mirsad Bijelo Polje-1778/2 19. maj 2016. god. 06/2-81/2-16
Musić Smail Bijelo Polje-51/4 19. maj 2016. god. 06/2-79/2-16
Luković Dragan Resnik-524/4 25. maj 2016. god. 06/2-78/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Ravna Rijeka-220 i 221 12. maj 2016. god. 06/2-77/2-16
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/18 20. maj 2016. god. 06/2-85/2-16
Dulović Dragan Ravna Rijeka-196/1 16. maj 2016. god. 06/4-18/3
Šahman Nermin Lozna-1279/1 13. maj 2016. god. 06/2-33/15-67/6-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-975/1, 976, 962, 963/1 12. maj 2016. god. 06/4-17/4
Kolić Edin Resnik-519/4 11. maj 2016. god. 06/2-63/4-16
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 11. maj 2016. god. 06/2-72/6-16
Međedović Munir Bijelo Polje-3789/2 05. maj 2016. god. 06/2-76/4-16
Hasanović Rešad Dobrakovo-26 05. maj 2016. god. 06/5-58/1-16
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-152 25. april 2016. god. 06/2-61/4-16
Sredojević Goran Resnik-712 20. april 2016. god. 06/5-53/1-16
Crnovršanin Amel Resnik-93/1 19. april 2016. god. 06/5-45/1-16
DOO "Magik-Mont" Tomašev-201/1 19. april 2016. god. 06/2-58/5-16
Direkcija za izgradnju i investicije Lozna-1586, 1577, 2805 i 1402 20. april 2016. god. 06/5-55/1-16
Alilović Fahrudin Potkrajci-527/1 19. april 2016. god. 06/5-51/1-16
Kljajević Mile Bliškovo-1156 18. april 2016. god. 06/2-32/6-16
Halilović Emir Potkrajci-105 15. april 2016. gog. 06/2-55/5-16
Mehović Fatima Bijelo Polje-1275 12. april 2016. god. 06/5-44/1-16
Dulović Dragan Ravna Rijeka-193/1 13. april 2016. god. 06/2-54/4-16
Petrić Živan Bijelo Polje-4712 12. april 2016. god. 06/2-52/6-16
Franca Asad Njegnjevo-811, 812 11. april 2016. god. 06/2-53/5-16
Agić Rasim Ravna Rijeka-185/15 08. april 2016. god. 06/2-44/4-16
Madžgalj Dragojle Lješnica-1315/2 08. april 2016. god. 06/5-49/1-16
Miljević Hankija Potkrajci-266/4 08. april 2016. god. 06/5-43/1-16
Rahović Milovan Bijelo Polje-3779/1 04. april 2016. god. 06/5-37/1-16
Kasumović Adis Resnik-93/22 04. april 2016. god. 06/5-32/1-16
Čelebić Fehim Ravna Rijeka-185/6 04. april 2016. god. 06/2-51/4-16
Čelebić Izet Ravna Rijeka-185/19 04. april 2016. god. 06/2-45/4-16
Direkcija za izgradnju i investicije Voljavac-461/2 31. mart 2016. god. 06/2-49/5-16
Marašević Vasoje Njegnjevo-965/1 22. mart 2016. god. 06/5-27/1-16
Hadžajlić Mustafa Bijelo Polje-1387/2 21. mart 2016. god. 06/6-38/4-16
Brahaj Blerim i Nazmi Bijelo Polje-829/2, 829/3 21. mart 2016. god. 06/2-36/6-16
DOO "Mikromont" Ravna Rijeka-63 21. mart 2016. god. 06/4-3/3
Brzać Almir i Rašid Bijelo Polje-864/25 15. mart 2016. god. 06/4-8
Direkcija za izgradnju i investicije Resnik 07. mart 2016. god. 06/2-28/5-16
Zejnilović Suljo Resnik-318 01. mart 2016. god. 06/5-19/1-16
Šćepanović Vladislav Bijelo Polje-492/2 03. mart 2016. god. 06/2-26/4-16
Zejnilović Haris Bijelo Polje-3742/1 29. februar 2016. god. 06/5-17/1-16
DOO "Mikro Grupa" Bijelo Polje-4/1 25. februar 2016. god. 06/5-12/1-16
Hadžajlić Iso Lješnica-513 26. februar 2016. god. 06/5-25/1-16
Crnovršanin Hasib Resnik-388/22 25. februar 2016. god. 06/2-20/4-16
Husović Ifeta Resnik-956/1 23. februar 2016.god. 06/5-13/1-16
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/8 18. februar 2016.god. 06/2-25/4-16
Erović Rahim Poda-885/2 15. februar 2016.god. 06/2-16/4-16
Suljević Farid Bijelo Polje-1803/1 12. februar 2016.god. 06/5-15/1-16
Jocović Ranko Bijelo Polje-2236/7 11. februar 2016.god. 06/2-166/15-3/5-16
Erović Osman Voljavac-647/2 08. februar 2016. 06/5-2/1-16
DOO "Meso-Promet" Bijelo Polje-9/1 i 10/1 10. februar 2016.god. 06/2-9/6-16
DOO "Eko Meduza" Bijelo Polje-13/2 i djelovi kp 12/1 i 14/2 10. februar 2016.god. 06/2-12/7-16
Ćorović Refko Lozna-2382 05. februar 2016.god. 06/5-10/1-16
Crnovršanin Samir Bijelo Polje-2034/12 02. februar 2016.god. 06/2-100/15-13/6-16
Softić Rahim Resnik-560/4, 560/8 27. januar 2016.god. 06/5-178/1-15-14/16
Destanović Jupo Gubavač-335 01. februar 2016.god. 06/5-180/1-15-16/16
Pajović Miodrag, Rakočević Jela, Moračanin Nadežda, Poleksić Milutin Bijelo Polje-197, 198 i dio kp 199 01. februar 2016.god. 06/4-1/2016
Kosović Milovan Potkrajci-76/1 21. januar 2016. god. 06/2-11/2-16
Mušović Faruk Bijelo Polje-1069/2 19. januar 2016.god. 06/5-169/1-15-11/16
Korać Đorđije Zaton-1819/2, 1820 19. januar 2016.god. 06/2-7/2-16
Đurović Milko Lješnica-1978/47 15. januar 2016.god. 06/5-168/1-15-7/16
AD "Jugopetrol" Ravna Rijeka-284 18. januar 2016.god. 06/2-165/15-2/1-16
Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Bijelo Polje-1799 15. januar 2016.god. 06/2-170/15-4/1-16

 


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2015


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Mehonjić Edin Resnik-509/8 28. decembar 2015.god. 06/5-173/1-15
Rabrenović Panto Srednje Brdo- 945 29. decembar 2015.god. 06/2-163/2-15
Đogović Dušan i Đorđije Majstorovina-462/2 16. decembar 2015.god. 06/2-162/2-15
Smolović Mile Jabučno-422 23. decembar 2015.god. 06/5-171/1-15
Erović Šeha Voljavac-647/6 23. decembar 2015.god. 06/5-170/1-15
Petrić Aleksandar Bijelo Polje-4711/6 23. decembar 2015.god. 06/4-133
KBV Datacom Bijelo Polje-1010/1 21. decembar 2015.god. 06/2-159/7-15
Višnjić Sead Bijelo Polje-2032/2 09. decembar 2015.god. 06/2-158/2-15
Međedović Šukrija Bijelo Polje-1291 17.decembar 2015.god. 06/2-157/3-15
Drpljanin Ćemal Resnik-555/1 10.decembar 2015.god. 06/2-146/6-15
Direkcija za izgradnju i investicije Grab-3456 10.decembar 2015.god. 06/2-153/5-15
Bahović Feriz Bijelo Polje-625/2 08.decembar 2015.god. 06/2-152/6-15
Damjanović Zoran Lijeska-2197 04.decembar 2015.god. 06/2-145/6 15
Ružić Rajko Bijelo Polje-1138/11 22.oktobar 2015.god. 06/5-145/1-15
Kolić Osman Resnik-188 28.oktobar 2015.god. 06/5-149/1-15
Hot Šefkija Resnik-670/2 08.septembar 2015.god. 06/5-103/1-15
Muhović Asmir Poda-1303/2 31.avgust 2015.god. 06/5-107-15
Žujović Tanja Nedakusi-443/23 19.jun 2015.god. 06/5-91/1-15
Mustajbašić Šefka Resnik-793/1 22.jun 2015.god. 06/5-93/1-15
Idrizović Ermin i Sead Bijelo Polje-192 11.novembar 2015.god. 06/5-156/1-15
Trubljanin Rahim Bijelo Polje-4125 24.novembar 2015.god. 06/5-163/1-15
Mešihat Islamske zajednice CG Bijelo Polje-3788/8,3789/1 25.novembar 2015.god. 06/4-126
Balić Tahir Resnik-373/1 28.septembar 2015.god. 06/5-126/1-15
Đalović Saša Bijelo Polje-1429 16.novembar 2015.god. 06/2-134/3-15
Kuč Miljan Bijelo Polje-2129/6 20.novembar 2015.god. 06/2-136/5-15
Banda Izet Bijelo Polje-974/1 09.oktobar 2015.god. 06/2-140/2-15
Bošković Željko Bijelo Polje-2202/3 22.septembar 2015.god. 06/2-97/6-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Medanovići-1843/2 03.jul 2015.god. 06/2-92/1-15
Krgović Željko Bijelo Polje-1120 02.jul 2015.god. 06/2-88/1-15
Salemović Eldin Resnik-563/5 23.jun 2015.god. 06/2-86/1-15
DOO "Sanpetrol" Ravna Rijeka-1009/2 22.jun 2015.god. 06/2-82/7-15
Erović Mulaz Resnik-409/8 17.jun 2015.god. 06/2-80/2-15
Bubanja Dragan Zaton-805/6 27.maj 2015.god. 06/2-75/1-15
Mekić Rafet Resnik-543/1 11.maj 2015.god. 06/2-66/1-15
Ilić Saša Njegnjevo-935/2 15.april 2015.god. 06/2-56/1-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Rasovo-Strojtanica, 398 30.april 2015.god. 06/2-51/6-15
DOO "MTEL" Tomaševo-167 19.oktobar 2015.god. 06/2-126/5-15
Omerović Refadil Potkrajci-869 12.oktobar 2015.god. 06/2-128/3-15
Eparhija Budimljansko-Nikšićka Potkrajci-391/2,391/3 15.oktobar 2015.god. 06/2-124/5-15
Konatar Damjan Unevina-642 20.novembar 2015.god. 06/2-138/5-15
Zejnilović Izet Resnik-543/2 06.oktobar 2015.god. 06/2-123/3-15
Bjelopavlić Vučeta Njegnjevo-40/5 07.oktobar 2015.god. 06/2-122/5-15
Kljajić Darinka,Joksimović Svetlana Zaton-1415/2 04.novembar 2015.god. 06/2-132/5-15
Avdić Senad Kradenik-1127 15.oktobar 2015.god. 06/2-131/2-15
Femić Saša Bijelo Polje-1537 06.oktobar 2015.god. 06/2-120/5-15
Zoronjić Kenan Resnik-509/7 05.oktobar 2015.god. 06/2-118/2-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Zaton-1103 02.septembar 2015.god. 06/2-112/1-15
Alilović Almir Potkrajci-268/3 26.avgust 2015.god. 06/2-104/1-15
Bećirović Elmaz Potkrajci-6 24.jun 2015.god. 06/2-71/2-15
Međedović Alema Resnik-543/3 17.mart 2015.god. 06/2-45/1-15
Bećirović Mensad Kukulje-790 31.mart 2015.god. 06/2-41/5-15
Konatar Sreto Ravna Rijeka-938 05.mart 2015.god. 06/2-38/1-15
AD "Bjelasica Rada" Bijelo Polje-14/3 10.mart 2015.god. 06/2-37/1-15
Direkcija za izgradnju i investicije Vodovod, Sipanje 31.mart 2015.god. 06/2-32/4-15
Kadić Mevludin Bijelo Polje-153/1 27.oktobar 2015.god. 06/2-129/8-15
Rovčanin Hamdija Ravna Rijeka-68/7 14.oktobar 2015.god. 06/4-123
Vuković Miloš Pavino Polje-760 16.septembar 2015.god. 06/4-113
Direkcija za izgradnju i investicije Bistrica-Podvrh 14.septembar 2015.god. 06/4-111
Mucević Fikret Poda-876, 877 01.septembar 2015.god. 06/4-106
Džafović Ilka Potkrajci-472/4 05. jun 2015.god. 06/4-72/1
Veličković Vladimir i Petar Resnik-565/1 07.maj 2015.god. 06/4-62
Dizdarević Elvira Gubavač-296/1, 282 12.maj 2015.god. 06/4-61
Međedović Kemal Potkrajci-232/5,232/11 15.maj 2015.god. 06/4-60/2
DOO "Prima r" Bijelo Polje-1148/1 04.maj 2015.god. 06/4-55
Elektroprivreda CG AD Nikšić Centralna zona 04.maj 2015.god. 06/4-47/1
DOO "Pelengić Trade" Nedakusi-91/7, 91/18 31.mart 2015.god. 06/4-44/1
Ćorović Muzafer Lozna 23.mart 2015.god. 06/4-39
Čabarkapa Siniša Grab-3052 06.mart 2015.god. 06/4-36
Bučan Huso Gubavač-53 09.mart 2015.god. 06/4-33
Medojvić Ivan Muslići-629 18. februar 2015.god. 06/4-22
Grbović Halil Resnik-321 30.septembar 2015.god. 06/2-119/5-15
Bulatović Miraš Ravna Rijeka-282/1 30.septembar 2015.god. 06/2-111/7-15
Balić Tahir Resnik-373/1 28.septembar 2015.god. 06/5-126/1-15
Bošković Željko Bijelo Polje-2202/3 22.septembar 2015.god. 06/2-97/6-15
TUP Brskovo AD Bijelo Polje-1010/1 09.septembar 2015.god. 06/5-132/1-15
Muratović Mersad Resnik-709/3 09.septembar 2015.god. 06/4-108
KBV Datacom Bijelo Polje 08.septembar 2015.god. 06/5-135/1-15
Erović Šućro Voljavac-647/1 11.septembar 2015. 06/5-123-15
Čabarkapa Novica Bijelo Polje-3742/3 16.septembar 2015.god. 06/2-107/5-15
Begović Šaćir Rasovo-522/1 16.septembar 2015.god. 06/5-142/1-15
Bećirović Ejup Kukulje-857 03.septembar 2015.god. 06/5-129-15
Baltić Ivan Bijelo Polje-2049 07.septembar 2015.god. 06/4-110
Pepeljak Asiba Bijelo Polje-113/1 10.septembar 2015.god. 06/5-133/1-15
Zaimović Ernad Bijelo Polje-3172/20 08.avgust 2015.god. 06/4-102
Madžgalj Radovan Bijelo Polje-2099/22 28.avgust 2015.god. 06/4-103
Muhović Asmir Poda 1303/2 31.avgust 2015.god. 06/5-107-15
Mucević Menan Bijelo Polje-56 04.avgust 2015.god. 06/5-110/1-15
Kovačević Dušan Resnik-1082 02.septembar 2015.god. 06/5-112/1-15
Heldić Šefko Bijelo Polje-1165 22.jul 2015.god. 06/4-95
Hadžajlić Dževad Voljavac-673/1 05.avgust 2015.god. 06/5-99/1-15
Grandov Miloš Majstorovina-590 28.avgust 2015.god. 06/5-100/1-15
Elektroprivreda CG AD Nikšić Voljavac-640 25.avgust 2015.god. 06/4-101
DOO "Elkos" TC Nikoljac 30.jul 2015.god. 06/4-94
Direkcija za izgradnju i investicije Vodovod, Ciglana 01.septembar 2015.god. 06/4-97
Lakić Pero Rasovo-600/1 23.jul 2015.god. 06/4-92
Fetahović Zekrija Bijelo Polje-446 21.jul 2015.god. 06/4-88
Zoronjić Edina Gubavač-650 10.februar 2015.god. 06/2-19/1-15
Varagić Blažo Bliškovo-1540 18.februar 2015.god. 06/5-26/1-15
Šaronjić Rifat Voljavac-572/1 11.februar 2015.god. 06/2-21/1-15
Šabanović Rasim Srednje Brdo-1710 14.maj 2015.god. 06/2-68/1-15
Suljević Almir Kanje-431 18.februar 2015.god. 06/2-26/1-15
S-Gradnja komerc Bijelo Polje-1000 12.mart 2015.god. 06/4-26
Rovčanin Ranko Njegnjevo-1286,1290 04.februar 2015.god. 06/5-9/1-15
Rakočević Milan Ravna Rijeka-883/4 17.februar 2015.god. 06/5-20/1-15
Radivojević Milenko Njegnjevo-1308/1 12.februar 2015.god. 06/5-15/1-15
Premtić Emil Resnik-691/2 05.februar 2015.god. 06/2-20/1-15
Popović Petar Njegnjevo-965/2 02.februar 2015.god. 06/5-8/1-15
Mucević Džemal Poda-1294 23.februar 2015.god. 06/2-30/1-15
Mrdak Veselin Grančarevo-581 20.mart 2015.god. 06/5-39/1-15
Mešić Elvira Gubavač-269 11.maj 2015.god. 06/5-69/1-15
Međedović Esad Resnik-541/3 30.januar 2015.god. 06/4-9
Martinović Meho Bijelo pOlje-3789/2 20.januar 2015.god. 06/2-2/2-15
Martinović Elma,Radojičić Milan Resnik-531/7 30.januar 2015.god. 06/2-17/1-15
Kovačević Risto Ptkrajci-539/4 03. februar 2015.god. 06/5-10/1-15
Kovačević Mersida Nedakusi-90/10,90/20 12.februsr 2015.god. 06/5-16/1-15
Konatar Zoran Unevina-296 18.februar 2015.god. 06/2-29/1-15
Knežević Vuk Potkrajci- 149 11.februar 2015.god. 06/4-7
Kačar Mithad Resnik -165/10 18.februsr 2015.god. 06/5-21/1-15
Jeremić Dragić Majstorovina-2550 19.februar 2015.god. 06/4-25
Hasanović Rešad Dobrakovo-24 28.januar 2015.god. 06/4-8
Halilović Refija Bijelo Polje-2181/3 10.mart 2015.god. 06/5-34/1-15
Hadžajlić Muhamed Bijelo Polje-3788/1 07.juli 2015.god. 06/4-85
Grebović Mikota Voljavac-551/1 20.februar 2015.god. 06/2-22/2-15
Grbović Halil Resnik-322 15.januar 2015. god. 06/2-1/2-15
Farma Franca Gubavač-700 27.februar 2015.god 06/5-32/1-15
Elektroprivreda CG Elektrodistribucija Resnik-527/2 20.april 2015.god. 06/5-47/1-15
Elektroprivreda CG AD NIkšić Nedakusi-Potkrajci 03.april 2015.god. 06/2-34/6-15
Đukić Ivan Nedakusi-325 12.februar 2015.od. 06/5-17/1-15
Drobnjak Milorad Kovren-3248 18.februar 2015.god. 06/5-25/1-15
DOO Solaris Bijelo POlje-135 09.februsr 2015.god. 06/5-11/1-15
DOO Okov Bijelo Polje-825/1 16.januar 2015.god. 06/5-1/1-15
DOO Mesopromet Bijelo Polje-14/3 26.maj 2015.god. 06/4-70
DOO Mesopromet Bijelo Polje-3424 22.januar 2015.god. 06/5-3/1-15
DOO Eko meso Bijelo Polje-3215 22.januar 2015.god. 06/5-2/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Resnik-575, 576 02.aprila 2015.god. 06/5-41/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije ul. Slobode 26.mart 2015.god. 06/4-43
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 28.januar 2015.god. 06/2-8/2-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 05.februar 2015.god. 06/2-14/2-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Bijelo Polje-511 19.februar 2015.god. 06/5-19/1-15
Direkcija za izgradnju i invetsticije Bijelo Polje-1250/2 12.februar 2015.god. 06/4-5
Direkcija za izgradnju i invetsticije Lokalni put 11.februar 2015.god. 06/4-10
Dangubić Duško Zaton-1176 05.februar 2015.god. 06/4-16
Damjanović Miloje Bijelo Polje-2236/1 29.januar 2015.god. 06/5-7/1-15
Ćatović Suad Kukulje-1004 19.februar 2015.god. 06/5-28/1-15
Cmiljanović Krsman Jablanovo-586 29.april 2015.god. 06/5-65/1-15

Cerović Milutin

Majstorovina-3153 06.april 2015.god. 06/2-61/2-15
Bulatović Miodrag Bijelo Polje-383 20.april 2015.god. 06/5-48/1-15
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/6 05.mart 2015.god. 06/5-33/1-15
Bubanja Mladen Njegnjevo-40/1 19.februar 2015.god. 06/5-27/1-15
Božović Nikola Majstorovina-2386 19.februar 2015.god. 06/4-27
Bošković Danijela Bijelo Polje-1593 15.februar 2015.god. 06/4-2
Božović Mlađen Bojišta-504 02.februar 2015.god. 06/5-6/1-15
Bojović Branko

Mioče-455, 456

10.februar 2015.god. 06/5-14/1-15
Bošković Zdravko Cerovo-1851 19.februar 2015.god. 06/2-28/1-15
Bektašević Ćamil Rasovo-324/1 29.januara 2015.god. 06/2-11/2-15
Begović Iso Rasovo-552/2 28.januara 2015.god. 06/4-3
Bećirović Safet Kukulje-1405/1 10.februar 2015.god. 06/5-13/1-15
Alilović Džavid Potkrajci-482/3 07.april 2015.god. 06/4-37


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2014


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Zejnlović Smajo Resnik-314 01.oktobar 2014.god. 06/2-67/2-14
Vesković Emir Bijelo Polje-Rasveta Rakonje 04.decembar 2014.god. 06/5-203/1-14
Šutović Milorad Bijelo Polje-1191 29.decembar 2014.god. 06/4-155
Šipkar Jusuf Gubavač-310/4 27.oktobar 2014.god. 06/4-119
Šabanović Elvir Bijelo polje-UP 411 12.decembar 2014.god. 06/4-140
Sijarić Zemira Resnik-716/8 13.oktobar 2014.god. 06/2-91/2-14
Selimović Zlatko Resnik-531/3 22.oktobar 2014.god. 06/4-114
Obradović Vukman Zaton-1240 03.novembar 2014.god. 06/2-96/3-14
Nedović Miroljub Prijelozi-2694 26.decembar 2014.god. 06/2-139/2-14
M-Kabl Bijelo Polje-KDS 24.novembar 2014.god. 06/4-137
Međedović Fehim Bijelo Polje-UP 81,83 10.oktobar 2014.god. 06/4-109
Martinović Ismeta Potkrajci-232/6 20.oktobar 2014.god. 06/2-83/2-14
Kuč Džemal Potkrajci-232/2 15.decembar 2014.god. 06/4-149
Knežević Miloš Unevina-317/1 22.oktobar 2014.god. 06/4-103
Kasumović Remzo Bijelo Polje-2819 17.decembar 2014.god. 06/4-148
Joksimović Zoran Resnik-527/1 24.decembar 2014.god. 06/4-150
Gačević Pavle Zaton-2486 21.oktobar 2014.god. 06/4-106
Dopuna Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje-Jasikovac-put 19.novembar 2014.god. 06/4-135
Dopuna DOO Gradnja Bijelo Polje-8/4 31.oktobar 2014.god. 06/5-202/1-14
DOO Roster Njegnjevo-1292,1293 17.oktobar 2014.god. 06/5-196/1-14
DOO Rokšped Bijelo Polje -988 14.novembar 2014.god. 06/5-205/1-14
DOO Pelengić trade Nedakusi -91/7 07.novembar 2014.god. 06/4-113
DOO Imperijal Nedakusi-91/1 10.novembar 2014.god. 06/1-1685
DOO Ami Resnik-UP 708,719,721 05.novembar 2014.god. 06/4-118
DOO Abountir 2 Jabučno -508 08.decembar 2014.god. 06/2-115/2-14
DOO Abountir Jabučno -508 24.novembar 2014.god. 06/2-108/3-14
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo POlje-izmještanje 10kV kabla 14.oktobar 2014.god. 06/2-90/3-14
Bučan Almin Gubavač-503/3 18.novembar 2014.god. 06/4-132
Brzać Rašid Bijelo Polje-UP 13 06.novembar 2914.god. 06/4-124
Brzać Almir Bijelo Polje-UP 15 06.novembar 2014.god. 06/4-125
Brzać Admin Bijelo Polje-864/24 06.novembar 2014.god. 06/4-126
Brahaj Nazi i Blerim Bijelo Polje-829/2,829/3 10.oktobar 2014.god. 06/2-78/3-14
Alilović Muzafer Potkrajci-267/3 21.oktobar 2014.god. 06/4-117
DOO"Pex imp 6" Boljanina - 23/20/1 14. januar 2014. god. 06/2-2/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 15. januar 2014. god. 06/2-7/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 20. januar 2014. god. 06/2-7/2-14
"Montefarm" Bijelo Polje - 1147/3 27. januar 2014. god. 06/5-4/1-14
Šukurica Ifet Potkrajci - 198/2 27. januar 2014. god. 06/5-16/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 29.n 07. februar 2014. god. 06/4-5/2014
Bahović Mušo Bijelo Polje - 79/2 10. februar 2014. god. 06/2-6/3-14
Idrizović Ferka Bijelo Polje - 1247 11. februar 2014. god. 06/5-19/1-14
Franca Vahid Resnik - 319 12. februar 2014. god. 06/2-9/3-14
Rakonjac Miroljub Resnik - 115/1 17. februar 2014. god. 06/5-38/1-14
Hot Ruždija Dubovo - 2236 17. februar 2014. god. 06/5-2/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1524 18. februar 2014. god. 06/4-6
"Elektrodistribucija" Kovren - 978 21. februar 2014. god. 06/5-47/1-14
Bošnjak Ibrahim Rasovo - 278/2 24. februar 2014. god. 06/5-3/1-14
Timotijević Darko Bijelo Polje - 884,885 26. februar 2014. god. 06/5-48/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1502/1 06. mart 2014. god. 06/5-60/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 07. mart 2014. god. 06/5-45/1-14
Sotiroski Miloš Bijelo polje - 1115/1 11. mart 2014. god. 06/5-76/1-14
Rakočević Milan Ravna Rijeka - 883/4 12. mart 2014. god. 06/5-62/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 14. mart 2014. god. 06/2-13/3-14.
Ustić Latif Bijelo Polje - 3798/1 17. mart 2014. god. 06/5-85/1-14
Leković Jovo Pavino Polje - 9/1 20. mart 2014. god. 06/5-84/1-14
JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje - 1117/4 20. mart 2014. god. 06/5-43/2-14
"PNP Perošević" doo Bijelo Polje - 1933/4 25. mart 2014. god. 06/4-11
Mrdak Jovanka Bijelo Polje - 253 03. april 2014. god. 06/2-32/1-14
Balić Adnan Resnik - 155/6 03. april 2014. god. 06/4-21
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 08. april 2014. god. 06/2-33/2-14
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 08. april 2014. god. 06/2-34/1-14
Šćekić Ranko Rakonje - 2209/3 09. april 2014. god. 06/4-15
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 09. april 2014. god. 06/4-26
Joksimović Ranka Rasovo - 376/5 10. april 2014. god. 06/4-22
Bašić Kemal Bijelo Polje - 2482/1 11. april 2014. god. 06/4-20
Zejnilović Nedžad Bijelo Polje - 3742/4 14. april 2014. god. 06/5-94/1-14
Omerhodžić Nermin Rasadnik - 93/2/8 14. april 2014. god. 06/4-31
Direkcija za izgradnju i inves Majstorovina - 4151/1 16. april 2014. god. 06/4-7
Martinović Damir Unevina - 693/1 17. april 2014. god. 06/5-106/1-14
Međedović Šukrija Majstorovina - 3915/2 22. april 2014. god. 06/4-17
Šabanović Muhamel Rasovo - 580/1 23. april 2014. god. 06/5-95/1-14
"Elektrodistribucija" Kostenica - 12/2 25. april 2014. god. 06/5-93/1-14
Odbor Islamske zajednice Bijelo Polje - 527 30. april 2014. god. 06/5-129/1-14
Međedović Šukrija Bijelo Polje - 1291 05. maj 2014. god. 06/5-110/1-14
Zlajić Goran Zaton - 2447 05. maj 2014. god. 06/5-109/1-14
Božović Božina Zaton - 1452/3 06. maj 2014. god. 06/5-103/1-14
DOO "ABOUNTIR" BAR Jabučno - 503 07. maj 2014. god. 06/5-115/1-14
DOO "Pex-imp.6" Boljanina - 23/20/1 07. maj 2014. god. 06/5-134/1-14
"Vratimo život selu" udruželje Majstorovina - 3156 08. maj 2014. god. 06/4-42
Lalević Radoman Potkrajci - 84 08. maj 2014. god. 06/5-112/1-14
Balić Adnan Resnik - 155/6 08. maj 2014. god. 06/5-135/1-14
DOO "Veletex" Bijelo Polje - 825/2 09. maj 2014. god. 06/4-44
Gurešić Dejan Zaton - 1251/2 09. maj 2014. god. 06/5-119/1-14
Dangubić Radojko Zaton - 968 14. maj 2014. god. 06/5-120/1-14
Božović Miljan Zaton - 1231/2 14. maj 2014. god. 06/5-122/1-14
Šahman Mervin Bijelo Polje - 1117/3 15. maj 2014. god. 06/4-39
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 15. maj 2014. god. 06/4-47
Lalević Vladislav Potkrajci - 116 16. maj 2014. god. 06/4-18
Burdžović Omer Bijelo Polje - 1111/4 19. maj 2014. god. 06/4-38
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2738 20. maj 2014. god. 06/4-43
DOO"Gradnja" Bijelo Polje - 8/4 22. maj 2014. god. 06/5-137/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Zaton - 2857 23. maj 2014. god. 06/5-124/1-14
Direkcija za izgradnju i inves Poda - 733 26. maj 2014. god. 06/4-30
Burić Dragan Pavino Polje - 277 27. maj 2014. god. 06/4-56
Drpljanin Derviš Nedakusi - 300/1 29. maj 2014. god. 06/4-52
Drpljanin Derviš Nedakusi - 300/1 29. maj 2014. god. 06/4-52
Šabanović Suad Potkrajci - 527/6 30. maj 2014. god. 06/4-51
Knežević Veljko Potkrajci - 32/1 09. jun 2014. god. 06/4-57
Beganović Aladin Resnik - 93/12 10. jun 2014. god. 06/2-17/5-14
Osmanović Ago Orahovica - 1040/2 11. jun 2014. god. 06/2-15/2-14
Osmanović Ago Orahovica - 1040/2 11. jun 2014. god. 06/2-15/2-14
Alilović Esmedin Potkrajci - 527/1 11. jun 2014. god. 06/4-61
Šljivić Rada Bijelo Polje - 698/1 11. jun 2014. god. 06/5-152/1-14
Hot Edis Resnik - 686/3 12. jun 2014. god. 06/2-35/1-14
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 13. jun 2014. god. 06/5-151/1-14
Pavićević Obrad Bijelo Polje - 729/1 18. jun 2014. god. 06/5-157/1-14
Rakonjac Dalibor Rasovo - 376/7 18. jun 2014. god. 06/4-65
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 2348 01. jul 2014. god. 06/4-45
Viši sud Bijelo Polje - 1085/1 01. jul 2014. god. 06/2-48/2
Pantović Čedomir Jabučno - 554 02. jul 2014. god. 06/2-49/2-14
Rakočević Ivan Ravna Rijeka - 947/3 03. jul 2014. god. 06/4-69
Bulatović Nikola Bojišta - 277 04. jul 2014. god. 06/4-73
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 07. jul 2014. god. 06/6-97/1
Šćekić Miodrag Femića Krš - 721 09. jul 2014. god. 06/2-47/2-14
"Eko Meduza" DOO Bijelo Polje - 13/2 09. jul 2014. god. 06/4-67
Pajević Ilija Njegnjevo - 921/3 10. jul 2014. god. 06/5-161/1-14
Lazović Dejan Potkrajci - 206/11 16. jul 2014. god. 06/2-51/1-14
Martinović Damir Unevina - 692/2 16. jul 2014. god. 06/5-167/1-14
Zoronjić Salih i Senad Gubavač - 251 17. jul 2014. god. 06/2-40/3-14
Bulatović Milisav Bijelo Polje - 2143/1 18. jul 2014. god. 06/2-39/3-14
Direkcija za izgradnju i inves Nedakusi - 82, 77, 18. jul 2014. god. 06/2-52/2-14
Hodžić Seada Bijelo Polje - 2997/3 24. jul 2014. god. 06/5-165/1-14
Begović Zeno Bijelo Polje - 926 25. jul 2014. god. 06/5-169/1-14
DOO"Farma Franca" Gubavač - 700 08. avgust 2014. god. 06/5-183/1-14
Mucević Ferhan Poda - 836/1 12. avgust 2014. god. 06/4-81
Čindrak Elmaz Bistrica - 19/43 14. avgust 2014. god. 06/5-175/1-14
Šćekić Nebojša Resnik - 539/11 14. avgust 2014. god. 06/5-178/1-14

 


URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI - GODINA 2013


 

INVESTITOR PARCELE DATUM IZDAVANJA BROJ DOKUMENTA
Šukurica Sabit Crnča - 1751/1 10. januar 2013. god. 06/2-120-12-4/1-13
Softić Mirsad Poda - 486 23. januar 2013. god. 06/5-10/1-13
Bektašević Ćamil Rasovo - 324/1 28. januar 2013. god. 06/2-13/1-13
Pepeljak Bajram Potkrajci - 692 30. januar 2013. god. 06/4-10
Dulović Dražen Bijelo Polje - 1801/1 30. januar 2013. god. 06/2-7/2-13
Martinović Šefko Resnik - 1058 31. januar 2013. god. 06/5-189/1-12-11/13
Duborija Dragomir, Božo i Dragoljub Bijelo Polje - 419 31. januar 2013. god. 06/5-19/1-13
Čopić Miloš Bijelo Polje - 1487/4 04. februar 2013. god. 06/4-9/3
Kajević Emin Bijelo Polje - 1144 08. februar 2013. god. 06/5-6/1-13
Franca Šefko Resnik - 1206 12. februar 2013. god. 06/2-20/1-13
Mulalić Mirsad Bijelo Polje - 1788 13. februar 2013. god. 06/5-17/1-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 75 18. februar 2013. god. 06/5-27/1-13
Odbor Islamske zajednice Gubavač - 417/2 18. februar 2013. god. 06/5-29/1-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 18. februar 2013. god. 06/5-16/1-1
Damjanović Sekule Bijelo Polje - 1268 19. februar 2013. god. 06/2-24/1-13
Dizdarević Smajo Bijelo Polje - 355 20. februar 2013. god. 06/2-22/1/13
DOO "Omniauto" Bijelo Polje - 395 20. februar 2013. god. 06/4-18
Kadić Fahrudin Nedakusi - 90/100 20. februar 2013. god. 06/5-197/1-12-4/13
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/1 01. mart 2013. god. 06/5-33/1/13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 01. mart 2013. god. 06/2-29/2-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 01. mart 2013. god. 06/4-19
Pućurica Zaim Boljanina - 13/16/4 01. mart 2013. god. 06/5-32/1-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1803 11. mart 2013. god. 06/4-22
Varagić Blažo Bliškovo - 1645 12. mart 2013. god. 06/4-26
Sošić Goran Ravna Rijeka - 1290 12. mart 2013. god. 06/5-37/1-13
Sijarić Rasim Resnik - 935 12. mart 2013. god. 06/5-38/1-13
Ustić Latif Bijelo Polje - 306 13. mart 2013. god. 06/5-39/1-13
Kosović Bogoljub Mioče - 1044 14. mart 2013. god. 06/4-24
Čabarkapa Miloš Lijeska - 673 19. mart 2013. god. 06/4-28
Višnjić Esmir Crniš - 3/12/1 20. mart 2013. god. 06/5-42/1-13
Drobnjak Đorđije Bijelo Polje - 1801/1 20. mart 2013. god. 06/4-29
Pavlović Milan Resnik - 345/2 25. mart 2013. god. 06/5-44/1-13
Bojović Veselin Bijelo Polje - 407 27. mart 2013. god. 06/2-33/2-13
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 28. mart 2013. god. 06/4-35
Adamović Milan Zaton - 2010/1 29. mart 2013. god. 06/5-47/1-13
Avdić Ile Mojstir - 18/28/7 02. april 2013. god. 06/4-33
Radović Petar Bijelo Polje - 686/1 02. april 2013. god. 06/4-34
Bakija Ajdin Poda - 1787 04. april 2013. god. 06/5-46/1-13
Ramović Šefik Orahovica - 2266 08. april 2013. god. 06/5-57/1-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje 08. april 2013. god. 06/2-41/1-13
Kolić Safet Bijelo Polje - 1809/2 10. april 2013. god. 06/2-49/2-13
Došljak Radovan Ivanje - 1232 11. april 2013. god. 06/4-41
Ćorović Ćerim Bijelo Polje - 132 15. april 2013. god. 06/5-59/1-13
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 23. april 2013. god. 06/4-37
Timotijević Darko Lješnica - 886 24. april 2013. god. 06/5-64/1-13
DOO "Bomer-inženjering" Bijelo Polje - 1057 24. april 2013. god. 06/4-46
Udruženje poljoprivrednika "Vratimo život selu" Majstorovina - 3156 24. april 2013. god. 06/4-42
Damjanović Mihailo Bojišta - 1375 25. april 2013. god. 06/5-62/1-13
Bećirović Safet Kukulje - 1405/1 25. april 2013. god. 06/5-66/1-13
Petrić Milić Zaton - 2546/1 26. april 2013. god. 06/5-65/1-13
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 26. april 2013. god. 06/5-56/1-13
Marković Veselin Bijelo Polje - 1089 26. april 2013. god. 06/2-32/2-13
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 540 29. april 2013. god. 06/5-68/1-13
Šahman Nermin Lozna - 6/15/3 30. april 2013. god. 06/5-70/1-13
DOO "Smoki-promet" Bijelo Polje - 825/2 03. maj 2013. god. 06/5-74/1-13
Mahmutović Mirsad Nedakusi - 674/4 06. maj 2013. god. 06/5-69/1-13
Halilović Remzad Resnik - 511/5 13. maj 2013. god. 06/2-40/3-13
Raković Tomislav Potkrajci - 808 13. maj 2013. god. 06/5-78/1-13
Franca Haris Resnik - 30/10 14. maj 2013. god. 06/4-38/3
Šahman Hazir Resnik - 953/7 16. maj 2013. god. 06/5-85/1-13
Stožinić Nenad Ravna Rijeka - 1336 16. maj 2013. god. 06/5-80/1-13
DOO "Montenegroput" Nedakusi - 862 23. maj 2013. god. 06/5-88/1-13
Lješnjak Zvonko i Svetozar Bijelo Polje - 365 24. maj 2013. god. 06/5-79/1-13
Dizdarević Smajo Voljavac - 651 24. maj 2013. god. 06/2-67/1-13
Raičević Radomir Potkrajci - 541/1 03. jun 2013. god. 06/4-58
Hot Ruždija Dubovo - 2236 18. jun 2013. god. 06/4-67
Šutović Velibor Lješnica - 1967 27. jun 2013. god. 06/4-71
Kujović Samira Potkrajci - 258/4 01. jul 2013. god. 06/4-75
Direkcija za izgradnju i investicije Bijelo Polje - 1524 02. jul 2013. god. 06/4-79
Dangubić Darko List - 213 - 185/13 08. jul 2013. god. 06/5-113/1-13
Ljušković Zlatko Bijelo Polje - 182 12. jul 2013. god. 06/4-83/2
Franca Ruždija Resnik - 211/2 16. jul 2013. god. 06/5-115/1-13
Bučan Hamdija Gubavač - 573 29. jul 2013. god. 06/5-121/1-13
DOO "Gradnja" Bijelo Polje - 285/1 31. jul 2013. god. 06/5-129/1-13
Bećirović Samir Potkrajci - 281/4 02. avgust 2013. god. 06/5-125/1-13
Hasković Dževad Potkrajci - 552/3 05. avgust 2013. god. 06/5-133/1-13
Joksimović Željko Potkrajci - 86/7 06. avgust 2013. god. 06/5-132/1-13
Lalević Boško Potkrajci - 86/6 06. avgust 2013. god. 06/5-134/1-13
Obradović Božidar Zaton - 1431/1 07. avgust 2013. god. 06/5-121/1-13
Gredić Edin Nedakusi - 253/1 12. avgust 2013. god. 06/4-92
Dervović Safet Bijelo Polje - 1695/1 16. avgust 2013. god. 06/4-86
Šahman Nihad Bijelo Polje - 191 17. avgust 2013. god. 06/5-147/1-13
Šabotić Elvisa Resnik - 523/4 19. avgust 2013. god. 06/4-90
Begović Džafer Rasovo - 542 20. avgust 2013. god. 06/4-91
Radović Milan Bijelo Polje - 1801/1 26. avgust 2013. god. 06/4-100
DOO "Veritas" Bijelo Polje - 1885/1 28. avgust 2013. god. 06/2-110/1-13
Hadžajlić Mirzeta Resnik - 453 29. avgust 2013. god. 06/4-95
Kljajević Mile Bliškovo - 1156 29. avgust 2013. god. 06/2-108/2-13
Softić Omer Resnik - 84/2 06. septembar 2013. god. 06/2-106/2-13
Damjanović Ranko Bijelo Polje - 1801 09. septembar 2013. god. 06/4-103
Destanović Mesud Gubavač - 561 18. septembar 2013. god. 06/5-143/1-13
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 19. septembar 2013. god. 06/4-96/2
Sijarić Rafet Resnik - 216/3 20. septembar 2013. god. 06/4-101/2
Radović Ivan Bijelo Polje - 2233/6 24. septembar 2013. god. 06/2-115/2-13
Rakočević Ivan Ravna Rijeka - 950/2 25. septembar 2013. god. 06/2-122/2-13
Ljaljević Abaz Sutivan - 43 01. oktobar 2013. god. 06/4-116
Alilović Sanela Potkrajci - 281/2 04. oktobar 2013. god. 06/5-162/1-13
Kljajević Vukoman Pavino Polje - 40 04. oktobar 2013. god. 06/5-144/1-13
Šahman Ervin Rasovo - 453/2 10. oktobar 2013. god. 06/5-142/2-13
Kadić Edin Resnik - 160/3 11. oktobar 2013. god. 06/5-169/1-13
Konatar Milić Unevina - 677 17. oktobar 2013. god. 06/4-113
Bakija Resmir Poda - 1287 17. oktobar 2013. god. 06/4-111
Ljuca Habib Potkrajci - 1058 21. oktobar 2013. god. 06/5-153/1-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - 1543 25. oktobar 2013. god. 06/5-170/1-13
ŠIK "LIM" DOO Bijelo Polje - 825/1 28. oktobar 2013. god. 06/4-123
Joksimović Momir Lješnica - 1703 30. oktobar 2013. god. 06/5-167/1-13
Direkcija za izgradnju i inves Bijelo Polje - nema 30. oktobar 2013. god. 06/5-175/1-13
Zejnilović Mustafa Bijelo Polje - 3742/6 04. novembar 2013. god. 06/4-132
Mekić Avdulah Rasovo - 326 04. novembar 2013. god. 06/2-130/2-13
Balšić Nebojša Gubavač - 674/4 04. novembar 2013. god. 06/5-168/1-13
Filipović Siniša Njegnjevo - 40/4 04. novembar 2013. god. 06/5-176/1-13
Pajević Ilija Njegnjevo - 935/1 05. novembar 2013. god. 06/4-131
Softić Harun Bijelo Polje - 36/4 08. novembar 2013. god. 06/5-124/1-13
Čindrak Sabro Resnik - 93/13 11. novembar 2013. god. 06/5-171/1-13
Konatar Zoran Unevine - 663 15. novembar 2013. god. 06/4-105
DOO"S Gradnja comerc" Bijelo Polje - 1000 18. novembar 2013. god. 06/4-143
Hasković Nedžad Potkrajci - 552/3 18. novembar 2013. god. 06/5-182/1-13
Hajdarović Avdija Bijelo Polje - 632 20. novembar 2013. god. 06/2-123/3-13
Suljević Selman Bijelo Polje - 590/2 25. novembar 2013. god. 06/5-187/1-13
Heldić Sabit Voljavac - 672/1 27. novembar 2013. god. 06/4-146
"Elektrodistribucija" Bijelo Polje - 1843/7 10. decembar 2013. god. 06/2-154/1-13
DOO "Ekektronika komerc" Bijelo Polje - 444/1 11. decembar 2013. god. 06/2-153/1-13