• Štampa

Poštovani građani,

planove i dokumenta  koja se tiču Generalnog urbanističkog plana opštine Bijelo Polje možete pogledati u dolje navedenoj listi:


GENERALNI URBANISTIČKI PLAN


Plan namjene...dwf

Plan saobraćaja...dwf

Vodovod...dwf

Kanalizaciona mreža...dwf

TK mreža...dwf

Elektroenergetska mreža...dwf

Plan uređenja zelenih površina...dwf

Odgovori na primjedbe komisije, ED i gradjana - Bijelo Polje GUP...pdf


 IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA


GUP Bijelo Polje izmjene i dopune – tekstualni dio…pdf


Program za otvaranje planova preuzmite u dolje navedenom linku:

DwfViewer - za pregled .dwf datoteka (6MB)