• Štampa

Poštovani građani,

planove i dokumenta  koja se tiču Detaljnih urbanističkih planova opštine Bijelo Polje možete preuzeti u dolje navedenoj listi:

 

DUP LJEŠNICE


PREDLOG PLANA 2017 - DUP CIGLANA


PREDLOG PLANA 2017 - DUP LJEŠNICA


DUP CENTRALNE ZONE


DUP KRUŠEVO


DUP KISJELE VODE