• Štampa

Poštovani građani,

planove i dokumenta  koja se tiču Detaljnih urbanističkih planova opštine Bijelo Polje možete preuzeti u dolje navedenoj listi:

 

PREDLOG PLANA 2017 - DUP CIGLANA


PREDLOG PLANA 2017 - DUP LJEŠNICA

 


 

DUP CENTRALNE ZONE

 


 

DUP KRUŠEVO

 


 

DUP KISJELE VODE